KNIL-graven krijgen bijzondere status

De graven van Culemborgse KNIL-Ambonezen krijgen een bijzondere status. Leo Reawaruw van Maluku4Maluku heeft geijverd voor deze erkenning.

CULEMBORG • De gemeente Culemborg vindt het belangrijk dat de KNIL-militairen op de Culemborgse begraafplaats eer wordt bewezen. Daarom geeft de gemeente de KNIL-graven een bijzondere status. Dat betekent dat de gemeente de kosten van de verlenging van de grafrechten overneemt. De nabestaanden en de gemeente willen de graven van de eerste generatie Molukse KNIL-veteranen een passende erkenning geven. Ook de landelijke StichtingMaluku4Maluku wilde deze erkenning graag verkrijgen voor de KNIL-militairen. De frontman van de stichting Leo Reawaruw, licht toe dat alle gegadigden zich hiervoor moet aanmelden. “Wij gaan dan na of je vader een KNIL-Ambonees is geweest. Dit is de officiële term voor militairen die van de Molukken kwamen. De administratie bevond zich toen in Ambon-stad, de regeringsstad. Zij zijn daar toen geregistreerd.”

Betaling grafrechten

De gemeente neemt de betaling van de grafrechten over, maar de “plicht” van het onderhoud van de graven blijft rusten op de nabestaanden. Leo schetst dat deze ontwikkeling ooit is begonnen in Wierden, Vught en Almelo. ” We zijn blij dat Culemborg aanhaakt.” In de regio zijn overigens meer ontwikkelingen op dit vlak. In Leerdam zijn we namelijk ook in gesprek met een aantal belanghebbende partijen. Op de Culemborgse begraafplaats liggen ca. 70 KNIL-graven. De kosten van de verlenging van de grafrechten bedragen gemiddeld 7.000 euro per jaar. Volgens de voorzitter van Maluku4Maluku hoort dit bij de erkenning, waardering en het eerherstel van de eerste generatie Molukkers. ” En voor alles wat onze voorvaders voor de Staat der Nederlanden hebben gedaan. Geen enkel legeronderdeel is zo veel gedecoreerd met een militaire Willemsorde als de KNIL Ambonezen. Dat zijn er 170 geweest. Dat is allemaal traceerbaar. Het landelijke eerherstel is in 2017 ingezet bij de toenmalige Inspecteur Generaal van de krijgsmacht, Hans van Griensven. ” Hij en ik hebben ervoor gezorgd dat onze vaders de status krijgen van internationaal erkende veteranen. Eindelijk na 66 jaar. “

Dienstbevel

Het laatste dienstbevel voor de KNIL-Ambonezen bestond ruwweg uit drie onderdelen en luidde:
1. Jullie gaan voor maximaal zes maanden naar Nederland, 2. Als je voet op Nederlandse bodem zet, dan krijg je wachtgeld en 3. Jij en je gezin krijgen opvang in een kazerne in Nederland. ” Dat noemden wij een tangsi(kazerne), vandaar dat ze ons tangsi kinderen noemen” Leo noemt de omstandigheden waaronder de eerste generatie in Nederland opvang kreeg erbarmelijk. “Het waren een soort concentratiekampen met kampwachten, slagbomen en een avondklok. Voor 20.00 uur moest iedereen binnen zijn. Elk kamp had een beheerder die erg streng was. Het was net een strafkamp.

“Onze moeders kwamen in sarongs. Zij kregen kleding die van vergaste Joodse vrouwen afkomstig was. De winters van toen waren heel streng. Dat heeft mede geleid tot een hoge kindersterfte. Tussen de 2.500 en de 5.000 kinderen vonden onnodig de dood in de koude winters van toen. Zij zijn gewoon doodgevroren.”

De oudjes dachten: “Het is ons lot. De Nederlandse overheid is hier ook schuldig aan.” Leo vindt het overnemen van de betaling van de grafrechten een belangrijk signaal. De Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg ontvangt deze voortaan van de gemeente Culemborg. “Daarmee gaat de gemeente in op de wens van de Culemborgse Molukse gemeenschap. Het is zeker een teken van erkenning. Ook voor het werk dat de groep uit Culemborg heeft verricht.” Er was ook nog een andere groepering die hiermee bezig is geweest, maar voor ons was dat een gevalletje “tjari muka. ” Dat betekent letterlijk vertaald: gezicht zoeken, in goed Nederlands: met de eer gaan strijken. Wij kregen een meerderheid voor onze aanpak en daarmee een mandaat van de Molukse inwoners uit Culemborg. Leo blijft strijden voor de belangen van de Molukse gemeenschap. In Culemborg ziet hij nog wel iets wat voor verbetering vatbaar is: de Molukse kerk in de Ter Weijdelaan.
” Daar mag echt snel wat aan gebeuren. “

Erfgoed van onze eerste generatie KNIL Ambonezen, het doet herinneren aan een barak in een Ambonezenkamp

Einde artikel tekst loopt door met belangrijk nieuws voor de rechthebbenden en of nabestaanden van de KNIL Ambonezen-graven die op de begraafplaatsen in de gemeente Groningen liggen. Nogmaals families dienen zich aan te melden om op de lijst te komen van de speciale status voor KNIL Ambonezen graven. Het is de vrijwillige keuze van een familie, maar de kans dat men de grafrechten door moeten betalen is dan groot. En die verantwoording ligt niet bij Maluku4Maluku wij willen en kunnen niemand dwingen om zich aan te melden. De nabestaanden in Culemborg gaan mogelijk voor 1 februari een brief krijgen vanuit de gemeente in samenwerking met de stichting Begraafplaatsen Culemborg. De stichting bepaalt over de grafrechten, daarom is in Culemborg een aparte regeling. Maar het belangrijkste is dat de facturen niet meer verzonden gaan worden naar de families maar naar de gemeente. Evaluatie na 10 jaar dient men te zien als formaliteit.

De families in Almelo gaan ook een brief vanuit de gemeente krijgen naar verwachting in deze maand. Zijn er mensen die zich nog moeten aanmelden in Almelo? Neem heel snel contact met ons op, dat kan via Roy Loupatty die in Almelo woont.

De foto is met toestemming genomen van nabestaande  Anies Tahya van Team Culemborg Maluku4Maluku, hij staat bij het grafmonument van zijn ouders. Linker grafmonument is van Anies Tahya zijn zus Mien en zijn zwager Anton. Het was en is Anies zijn wens dat de foto daar genomen werd om zijn familie te eren.

Aan alle bewoners van Molukse wijk Hoogkerk en Groningen,

Vanaf de zomer van het jaar 2020 is Maluku4Maluku bezig met de gemeente Groningen om een bijzondere status voor onze eerste generatie KNIL-Ambonezen binnen te halen. Leo Reawaruw van stichting Maluku4Maluku is de bedenker van dit concept. Samen met de stichting heeft hij dit al in meerdere gemeenten kunnen realiseren. In december 2021 nog in Apeldoorn en Culemborg. Het afgelopen jaar zijn er ook gesprekken geweest met de gemeente Groningen. De laatste paar zijn gevoerd door Kem Kaijadoe, Jo Sangadji(beiden uit Groningen) en Leo Reawaruw.

Er hebben zich veel families aangemeld, wij danken die families voor het vertrouwen. Maar de gemeente Groningen wil een specifieke aanmelding van ons hebben. Daarom dient iedereen zich opnieuw in te schrijven, het is niet anders.

Het volgende kunnen wij u mededelen:

De gemeente Groningen is in de voorbereiding om mee te gaan met onze wensen in de vrijstelling van grafrechten voor de KNIL-Ambonezen echtparen voor de wijken Hoogkerk en Groningen. Dit gaat dus betekenen dat de graven van onze eerste generatie mannen en vrouwen in de toekomst niet meer betaald hoeven te worden door de nabestaanden. Wij zijn met de gemeente aan het inventariseren om een goed beeld krijgen over hoeveel graven het gaat en om wat voor soort graven het gaat. Is het een graf met een staande of liggende steen. Dit geldt ook voor de urnen die begraven zijn of geplaatst in urnenmuren in de gemeente Groningen. De voorbereiding richting een motie oftewel voorstel die de burgemeester en wethouders willen gaan maken, ligt nu in onze handen. Alles is nu een kwestie van tijd, en wij allenhopen het in het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar af te handelen.

Wij als Team Groningen Maluku4Maluku hebben nu via jullie de gegevens nodig!

Vul daarom het aanmeldingsformulier, die in deze enveloppe zit, in en stuur dit door naar
het volgende adres:

Team Groningen M4M
F. Leggerstraat 8
9728 VS Groningen

Het aanmeldingsformulier kan je ook mailen naar het e-mailadres: k.kaijadoe@home.nl. Verder kan je via www.maluku4maluku.com ook het aanmeldingsformulier online vinden. Druk op onderstaande gele link, waar de speciale aanmeldingsformulier is te vinden voor aanmelding gemeente Groningen:

bijzondere status knil090222defi

Let op: Wanneer een graf niet wordt aangemeld via de aanmeldprocedure dan komt het graf niet op de lijst van graven met een bijzondere status. Dus vragen wij jullie allen om het graf aan te melden van onze eerste generatie mannen en of vrouwen die liggen begraven in de gemeente Groningen.

Tenslotte wensen wij als Team Groningen Maluku4Maluku jullie allen een gezond en gelukkig 2022 toe.

Met vriendelijke groeten

K. Kaijadoe, J. Sangjadi, L. Reawaruw

Namens Team Groningen Maluku4Maluku

Onze frontman is nu via de volgende link op Facebook te vinden:

https://www.facebook.com/Maluku4Maluku-Frontman-Leo-Reawaruw-103047418917554

GRAFRECHTEN IS VOOR VETERANEN EN OF OORLOGSHELDEN NIET VOOR OORLOGSMISDADIGERS EEN UITLEG? DRUK OP ONDERSTAAND NIEUWSARTIKEL

Maluku4Maluku zijn partners van Federatie Indische Nederlanders! Theodoor Holman: Rijksmuseum schrapt ‘Bersiap’: ik vind het walgelijk

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.