In de zomer van 2020 kwam Maluku4Maluku in beweging in Culemborg!

Wanneer Maluku4Maluku in het jaar 2020 niet was opgestaan? Was het graf van het dominee’s echtpaar geruimd! Is iedereen dit vergeten? Luister gratis naar de eerste podcast van Maluku4Maluku via

https://anchor.fm/dashboard/episode/e1d5nrq

MALUKU4MALUKU STRIJDT VOOR BEHOUD MOLUKSE KERK

CULEMBORG – De frontman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw, strijdt met medestanders uit Culemborg voor het behoud van de ‘Molukse buurt’ en eerherstel van de KNIL-Ambonezen. “Zij zijn officiële oorlogsveteranen.”

Artikel verscheen via de volgende website, en publiceren wij omdat het hier in drie talen gelezen kan worden.

https://www.src.fm/index.php?page=regionieuwscontent&Id=40189

Kijk via laptop, of tablet of pc en kijk aan de rechterkant naar de Nederlandse vlag. Daarop klikken kan men het in Indonesisch en Engels lezen.

 

Leo Reawaruw / Paul Selanno / Anies Tahiya

Samen met Anies Tahiya lid van Team Culemborg Maluku4Maluku maakt Leo zich hard voor het behoud van de Molukse kerk aan de Ter Weijdelaan 49. De kerk vertoont een zeer matige staat van onderhoud. “Dat is onze voorvaderen onwaardig,” meent Anies. “Op dit moment is er een beheercommissie die onder de Landelijke Kerkvoogdij van Molukse Kerken (KVR). De KVR is nog steeds technisch verantwoordelijk.”

Afstoten

De KVR wil alle beheer afstoten en de kerken teruggeven aan de bewoners van alle Molukse wijken. “In Culemborg zit er een jong bestuur op,” licht de frontman van Maluk4Maluku toe. “Dat had allang een stichting of een vereniging moeten zijn, een officieel orgaan dus. Daar hoort een nieuwe organisatie voor te komen.” Anies meldt dat er een jaar geleden een begrafenisondernemer uit Culemborg heeft aangeboden om € 1.000,- te doneren voor het opknappen van de Molukse kerk in de wijk Terweijde. “Dat hebben ze toen geweigerd. We hebben daarna wat rondgebeld en het bleek dat de kerk naar de beheerscommissie van de KVR toe moest. Die is technisch gesproken failliet, dus moeten ze gebouwen afstoten naar stichtingen of verenigingen.”

Erfgoed

De voorzitter van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw, heeft vernomen dat er een investeerder in beeld is om de kerk en de grond over te nemen. “Wij maken ons bezorgd over het gegeven dat er dan waarschijnlijk een kleinere kerk komt en dat er dan voldoende ruimte overblijft om er appartementen neer te zetten. ‘Wie is er dan de grote winnaar?’, vraag ik me daarbij af. Deze kerk is van de eerste generatie. De derde en vierde generatie die er nu zit heeft niet in de gaten dat het KNIL-Ambonezen erfgoed is. Daar moeten wel van op de hoogte zijn.” De frontman stelt zich op het standpunt dat het opkomen voor de kerk past in de missie van de stichting Maluku4Maluku. “Wij zijn de landelijke belangenbehartiger van de KNIL-Ambonezen. Dat is de eerste generatie. Onze ouders is drie-eenheid beloofd, wanneer men uit de barakken naar woonwijken trok en daar ging wonen. Woonwijk, gebedshuis en stichtingsgebouw. Daar hoort ook dit gebedshuis van toen en de zorg ervoor van nu bij.”

Deze kerk is van de eerste generatie.

Strijkstok

Paul Selanno uit Culemborg gaat het met name aan het hart dat de viering van 700 jaar stadsrechten van Culemborg langs een groot aantal mensen uit de Molukse gemeenschap is heengegaan. “We hebben wel een brief gekregen,” zegt hij daarover, “maar nooit een verantwoording van het budget gezien. Een jaar of drie geleden is er een clubje naar het gemeentehuis gegaan. Het enige wat daarna gebeurd is, is dat ze een feest hebben gehouden dat hooguit € 10.000,- heeft mogen kosten. Ik ben bang dat er veel aan de strijkstok is blijven hangen.” Het ongenoegen van de drie heren betreft ook de viering van het 70-jarige bestaan van Molukkers in Culemborg. Anies zegt dat allemaal programma’s door de brievenbus schuiven en vervolgens besluiten om een online avondje te houden geen recht doet aan de eerste generatie. “Hier heeft de gemeenschap weinig aan. Ze hadden de oudsten een uitnodiging moeten sturen en een besloten kerkdienst moeten houden. Ik voel me voorbij gelopen.” Paul kan zich daar nog druk om maken. Leo licht toe dat het zeventig jaar na dienstbevel is. Paul: “Er is zelfs niemand naar de begraafplaats geweest. Dat noem ik echt een gemiste kans.” Paul meent dat het een feest voor een paar families was, in plaats van voor de gehele gemeenschap. “Een soort vriendensysteem. Ik krijg hier een vervelend gevoel van.” Anies is het roerend met Paul eens. “Ik wil ook graag dat ze ons in hun plannen betrekken. We zitten bij Maluku4Maluku. Dat weten ze en dat kan best eens de oorzaak van de verwijdering tussen groepjes binnen de Molukse gemeenschap zijn.” Paul bemoeit zich niet met de perikelen rondom de kerk in Culemborg. Hij wil alleen elke zondag zijn geloof belijden in de Molukse kerk van zijn ouders.

Paul bemoeit zich niet met de perikelen rondom de kerk in Culemborg. Hij wil alleen elke zondag zijn geloof belijden in de Molukse kerk van zijn ouders.

Ander geluid

Leo Reawaruw van Maluku4Maluku signaleert landelijk een radicalisering bij de jongere generaties. “Die zijn opnieuw bevangen door het RMS-idee.” Hij legt uit dat slechts tien procent van dat ideeëngoed nog opgeld doet ten aanzien van de veteranenkwestie. “KNIL-Ambonezen zijn Nederlandse militairen. De derde en vierde generatie snappen dat nog niet. Ze zijn verwend en er zitten een paar draadjes los.” Opmerkingen dat men wil teruggrijpen naar dramatische gebeurtenissen, doet Leo dit zeggen. “Ze denken dat ze met soortgelijke acties als in de zeventiger jaren iets kunnen bereiken. Maluku4Maluku wil een ander geluid. Wij zijn voor eenheid binnen de Molukse samenleving met als gemene deler onze eerste generatie. Ik pleit voor eenheid en eerherstel van onze ouders.” De frontman zegt dat de meeste Molukkers niet weten wat het is om veteraan te zijn, en wat de betekenis is van een veteranenstatus. “En als je niet weet wat dat is, dan snap je ook niets van eerherstel.” Hij heeft de veteranenwet aan zijn zijde. Volgens Leo is daarin bepaald dat de Nederlandse overheid de plicht heeft om het woon- en leefklimaat van de veteranen, diens partners en kinderen te beschermen. “Dit is hét antwoord op de veteranenkwestie die onze eerste generatie speciaal maakt: KNIL-Ambonezen zijn nooit meer naar huis gegaan, als enige groep Nederlandse veteranen.”

Toekomstige subsidie

Anies vindt het belangrijk om bij Maluku4Maluku aangesloten te zijn om voor de grafrechten van zijn ouders op te komen. En voor de tweede generatie. “Onze ouders zijn behandeld als vierderangs burgers. Dat hebben we gemerkt in onze opvoeding. We zijn allemaal getraumatiseerd. Wij hebben ook onze families voor de helft verloren. Dit is de Toeslagenaffaire onder de leden van de Molukse gemeenschap. Maluku4Maluku wil hieraan een einde maken.” Leo en Anies hebben tegen gemeentevertegenwoordigers gezegd dat ze graag van een volgende subsidie op de hoogte willen zijn. “Wij vinden dat er een donatie hoort te komen voor het opknappen van de kerk,” aldus Leo. “Dat hoeft slechts een paar duizend euro te kosten. Hoe? Gewoon door de gemeente de factuur te laten betalen. Dan zijn er geen onduidelijkheden of misvattingen meer over de ontvangen bedragen. Een vorm van transparante, in natura sponsoring.

Luister gratis naar de tweede podcast van Maluku4Maluku via:

https://anchor.fm/dashboard/episode/e1dmdr3

 

 

 

2 reacties op “KNIL AMBONEZEN ERFGOED: Hij wil alleen elke zondag zijn geloof belijden in de Molukse kerk van zijn ouders.

 1. Ik lees veel positieve verhalen maar ook minder leuke verhalen. Wil het alleen niet ,nog erger maken dan het al is.
  Mijn wijlen.vader ,Kain Waur, had ook het KNIL leger gediend de zgn” groene barretten” bij kapitein Westerling. Hij ligt op “Rustoord” begraafplaats in Nijmegen. Naar mijn weten is er niets gedaan met enkele 1 generatie Molukse graven. Kunt u mij helpen iig een richting geven hoe ik dit onder de aandacht kan brengen en zeker met uw kennis bijv .aanhangig kan maken bij het bestuur van provincie cq gemeente Nijmegen. Graag uw reaktie …..
  Op eigen initiatief en hopenlijk met gelijken.

  1. Beste Frans Waur,

   Je wilt niet erger maken dat het al is!!
   Wat zijn je minder leuke verhalen? Wees openlijk en houd het niet voor je eigen, kruip uit je schulp en beschrijf deze en geef dit ook aan en ventileer dit op de site!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *