Apeldoorn en Vaassen maar 13 kilometer verschil!

Morgenavond is er via een online verbinding te zien hoe gemeente Apeldoorn de bijzondere status van de KNIL Ambonezen(echtparen) gaat inrichten binnen hun gemeentebeleid. Dit is tot stand gekomen door drie vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Apeldoorn, in samenwerking met Maluku4Maluku frontman Leo Reawaruw.  Maluku4Maluku is bij twee vergaderingen geweest om het plan  beter uit te leggen, en ook om het plan uit te werken in samenspraak met de gemeenteambtenaren. Laatste bespreking is online gedaan in verband met de corona-crisis. 

Apeldoorn heeft een betere afhandeling van de KNIL Ambonezen grafrechten. Plan is bedacht in het jaar 2017 door Leo Reawaruw van Maluku4Maluku

 

Morgen kan men dit alles volgen via de website van de gemeente Apeldoorn. Wat er precies wordt besproken staat in de volgende bestand te lezen:

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=112450/type=pdf/01_-_BV_Begraafplaatsenbeleid.pdf

Het belangrijkste zijn de volgende elementen:

Verder wordt ingegaan op de graven van Ambonese KNIL-veteranen. Op de Apeldoornse begraafplaatsen zijn 30 van deze veteranen begraven. Het college van Burgemeester en Wethouders ondersteunt het landelijke initiatief (landelijke belangenbehartiger KNIL Ambonezen = Maluku4Maluku) tot eerherstel. Onderdeel daarvan is het overnemen van de grafrechten. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan gedenken en herinneren.

De grafrechten van overleden Ambonese KNIL- veteranen en hun wettelijke partner met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 over te nemen door:
1. de aan de grafrechten verbonden kosten van begravende op gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen vanaf 1-1-2021 over te
nemen;
2. hiervoor eenmalig een bedrag van € 62.000 beschikbaar te stellen, ten laste van de algemene reserve, conform bijgevoegde begrotingswijziging

Wanneer men dit goed leest ziet men een groot verschil tussen de KNIL Ambonezen graven tussen Apeldoorn en Vaassen! Welke? In Apeldoorn heeft onze frontman gepleit voor een ingangsdatum van 1 januari 2021 en dat is geaccepteerd op basis van gegronde argumentatie van Reawaruw richting alle partijen in Apeldoorn. In Vaassen laat de wijkvereniging Berkenoord 2 – na 2 jaar nog steeds in oprichting – weten via een brief dat zij vinden dat het per 1 januari 2022 moet gaan ingaan? Een wereld van verschil wanneer Team Vaassen Maluku4Maluku plus Reawaruw aan de onderhandelingstafel komt in de gemeentehuis in Epe. De gemeente Epe gaat voorbij dat de mandaat van de rechthebbenden bij Maluku4Maluku ligt, nergens anders! Een burgemeester die zich niets aantrekt van een democratische besluitvorming dient zich beseffen dat wij niet in Rusland en of China wonen.  Een inventarisatie is  niet nodig! 

Fridus Steijlen “Molukse wijken zijn uit de tijd, en KNIL Ambonezen hebben oorlogsmisdaden gepleegd” zijn vriend Jefta Pattikawa is daar mee eens!

Wijkvereniging Berkenoord 2 moet zich beseffen dat hun verzoek van grafrechten vorig jaar juni zijn afgewezen door dezelfde burgemeester, toen zij het plan van Maluku4Maluku . Op Facebook verklaarde Allison Leuwol met ene Jefta Pattikawa als ruggensteun dat zij allen het zouden regelen met een burgemeester waar zij een goede band mee hadden. Praktijk en feit is dat door een andere weg te bewandelen frontman Reawaruw het wel lukte tijdens een raadsvergadering op donderdag 16 september 2021. Het gaat nu om het feit dat Berkenoord 2 door het ijs is gezakt om mee te gaan met de burgemeester om de ingangsdatum op 1 januari 2022 te zetten. Mogelijk kunnen ze ook niet anders beargumenteren. Daarom zal er op zaterdag 19 februari 2022 een vergadering zijn in De Rank  zoals gebruikelijk is toegang alleen mogelijk na aanmelding en goedkeuring van Maluku4Maluku. Er zullen verschillende onderwerpen langskomen, en voor iedere bezoeker is er een speciale brochure die is uitgebracht in samenwerking met het wetenschappelijk platform Aurore en Maluku4Maluku. Maluku4Maluku is de enige Molukse organisatie die vanaf het jaar 2017 in verweer komt tegen het feit dat ze alle militairen en of veteranen die in het voormalig Nederlands-Indië hebben gediend als oorlogsmisdadigers willen gaan bestempelen vanaf donderdag 17 februari, de datum dat deelrapporten van het Meer Jaren Onderzoek Nederlands-Indië uitkomt in Amsterdam.

Zijn KNIL Ambonezen en hun wapenbroeders zijn oorlogshelden! Fridus en zijn volgeling Jefta denken daar anders over!
Onderstaande tekst is van een krantenartikel die verscheen in de krant “De Stentor” is ook te vinden via www.destentor.nl ! Maar ook na te lezen via de website van het Algemeen Dagblad www.ad.nl

Graven van Molukse militairen zorgenkindje voor gemeente Epe

De Molukse grafrechtenkwestie ontpopt zich als een zorgenkindje voor de gemeente Epe. De gemeenteraad bepaalde in september dat voormalige strijders van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger gratis grafrecht moet worden verleend. Door corona blijkt dat nog niet steeds gelukt. Uit onvrede over de voortgang dreigt de Molukse organisatie Maluku4Maluku naar de Veteranenombudsman te stappen.

De gratis grafrechten zijn bedoeld als postuum eerbetoon aan de KNIL-Ambonezen, na maatschappelijke verontwaardiging over hoe slecht de oud-militairen zeventig jaar geleden werden behandeld nadat ze op transport waren gesteld naar Nederland. Een groot aantal burgemeesters, onder wie Tom Horn van Epe, riep vorig jaar de regering op om het leed te erkennen dat de oud-strijders is aangedaan. Ze noemden de ontvangst en behandeling van de Molukkers ‘Nederland onwaardig’.

Belangrijk gebaar

Al sinds 2020 praat de Eper gemeenteraad over gratis grafrechten, om via de laatste rustplaats een belangrijk gebaar te maken naar de Molukkers die woonden in het barakkenkamp dat in 1958 werd gebouwd in Vaassen. Begin vorig jaar riepen D66 en CDA het college van B en W op om contact te zoeken met de Vaassense Molukse gemeenschap.

FEIT: Maluku4Maluku haalde in samenwerking met de VVD Epe de grafrechten op.

Een VVD-voorstel om de gratis grafrechten nog voor de verkiezingen te regelen kreeg in september unanieme bijval. Hoewel de verkiezingen al volgende maand zijn, is dat echter nog steeds niet gebeurd. Het gemeentebestuur noemt corona als belangrijkste oorzaak.

Hard getroffen

De coronacrisis heeft de lokale Molukse gemeenschap hard getroffen, legt gemeentewoordvoerder Korstiaan van Vliet uit. ,,Veel mensen zijn geveld door dit virus, er is zelfs een aantal sterfgevallen geweest. Corona maakte het onmogelijk en onwenselijk om bijeenkomsten te organiseren voor grafrechthebbenden, om hen te informeren en hun inbreng te inventariseren.’’

,,Om die reden hebben we er voor gekozen om een brief te sturen naar de grafrechthebbenden, om toch inbreng te krijgen. Tot op dit moment zijn er onvoldoende reacties binnengekomen om het beleid goed vorm te kunnen geven. Dat is spijtig,’’ aldus Van Vliet, die de grafrechtenkwestie een ‘gevoelige zaak’ noemt.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en bijeenkomsten weer mogelijk zijn, worden die op korte termijn gehouden in het Vaassense wijkgebouw Balai Pusat. Alle grafrechthebbenden krijgen daarvoor een uitnodiging. Het college van B en W hoopt daar voldoende input te krijgen om een voorstel te kunnen uitwerken.

Dossier 14 oktober 1976 geeft de gemeente Epe toe verantwoordelijk te zijn, en gaan over tot schadevergoedingen. Omdat de ene slachtoffer duizenden guldens meer kreeg. Besloot men op één familie na alles terug te zenden, men eist nu hun rechten op. De huidige burgemeester Horn beweert nu dat de ministerie verantwoordelijk is, hoe betrouwbaar is deze stelling?

Twee stromingen

De gemeenteraad gaf in september aan dat burgemeester en wethouders het regelen van de grafrechtenkwestie tevens moeten aangrijpen om twee kampen binnen de Molukse gemeenschap samen te brengen. Dat zijn de ‘wijkraad in oprichting’ Berkenoord 2 en belangenorganisatie Maluku4Maluku, dat opkomt voor eerste en tweede generatie Molukkers. Beide maken zich in de gemeente Epe sterk voor de gratis grafrechten. Van samen optrekken is echter geen sprake. Er ontstond juist een conflict over wie het gehoopte succes op zijn conto mag schrijven.

Opheldering

Maluku4Maluku vroeg de gemeente vorige week per e-mail opheldering. Frontman Leo Reawaruw deed een hernieuwd verzoek – ‘of moet men spreken over een eis?’ – om een gesprek met de gemeente over de afhandeling en uitvoering van de KNIL-gravenkwestie. Daarbij gaf hij aan naar de Veteranenombudsman te zullen stappen en claimde hij dat Maluku4Maluku ‘rechthebbende’ is in dit dossier en niet Berkenoord 2.

Waarom is de gemeente nog niet met met Maluku4Maluku in gesprek? Wíl de gemeente wel met Maluku4Maluku praten? Als antwoord daarop wijst de gemeente slechts op wat er inmiddels wél is gedaan, waaronder ‘afstemming met de wijkraad in oprichting’, het ‘andere kamp’ dus. ,,Er is vanuit de wijkraad een brief gestuurd aan de bij ons bekende grafrechthebbenden over de stand van zaken en om te inventariseren’’, geeft gemeentewoordvoerder Van Vliet aan.

Om ‘een gedragen besluit te kunnen nemen’ roept de gemeente de direct belanghebbenden wel ‘nogmaals op om samen op te trekken’.

Excuses

Behalve over de grafrechtenkwestie wil Maluku4Maluku ook met burgemeester Horn in gesprek over de eis dat de gemeente excuses maakt voor de gewelddadige ontruiming van het Vaassense barakkenkamp in 1976 en daaraan gekoppeld financiële compensatie voor negen gedupeerde gezinnen. Ondanks dat die eis in meerdere e-mails is gesteld en ook hierin de stap naar de Veteranenombudsman wordt aangekondigd, heeft Epe nog geen gesprek toegezegd. De vraag waarom niet, beantwoordt de gemeente niet.

Einde krantenartikel De Stentor ook te lezen via www.destentor.nl maar ook op de website van Algemeen Dagblad www.ad.nl

Een jaar verder ….

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *