Onderstaande artikel staat op de website van De Stentor en verschijnt ook in de krant, ook te vinden binnenkort op de website van het Algemeen Dagblad via

https://www.destentor.nl/epe/vertrouwenspersoon-beticht-epe-van-grensoverschrijdend-gedrag-in-zaak-van-ex-politieman-john~aa7a1f6b/

Vertrouwenspersoon beticht Epe van ‘grensoverschrijdend gedrag’ in zaak van ex-politieman John

Burgemeester Tom Horn (l) vindt een gesprek met ex-politieman John Röben geen ’toegevoegde waarde’ hebben. © Archief, Kevin Hagens/Frans Paalman

‘Grensoverschrijdend gedrag.’ Dat verwijt krijgt de gemeente Epe van vertrouwenspersoon Leo Reawaruw, die opkomt voor ex-politieman John Röben. Epe weigert hem nog als gesprekspartner te zien in de zaak van Zwollenaar Röben, die levenslang pijn en een trauma overhield aan rellen op het voormalige Molukse barakkenkamp in Vaassen. Een gemeente mag zich niet mengen in iemands keuze een vertrouwenspersoon in te schakelen, aldus Reawaruw.

Röben vertelde vorige maand in de Stentor hoe hij in 1981 als politieman in Vaassen uitrukte naar een autobrand op het kamp. Toen vanuit de bosjes een tegel door de ruit van de politieauto vloog, sloeg die boven zijn oog een gat in zijn schedel. Hij schetste hoe de traumatische gebeurtenis zijn leven daarna beheerste en vertelde dat hij nog steeds iedere dag pijn heeft.

Röben, die zijn loopbaan als politieman afsloot in Apeldoorn, deed zijn verhaal nadat hij een artikel las waarin stond dat Molukkers excuses eisen van de gemeente Epe voor het leed dat hun is aangedaan. ,,Als ik hoor over het leed dat de Molukkers in Nederland is aangedaan, denk ik: je moet eens weten hoe ik heb geleden!” Hij zei zijn verhaal te willen doen bij burgemeester Tom Horn.

Geen toegevoegde waarde

Dat zich daarna uitgerekend uit Molukse hoek iemand over hem ontfermde ontroerde Röben. Als zijn vertrouwenspersoon bracht Reawaruw – frontman van belangenorganisatie Maluku4Maluku – hem in contact met het Nederlands Veteraneninstituut. Ook benaderde Reawaruw de gemeente om een gesprek met Horn tot stand te brengen. Die reageerde met – buiten de vertrouwenspersoon om – een rechtstreeks belletje van een ambtenaar naar de ex-politieman. De boodschap was dat een gesprek voor de burgemeester ‘geen toegevoegde waarde’ heeft.

Nadat Reawaruw daarover zijn verontwaardiging uitsprak en opnieuw op een gesprek aandrong, kreeg hij maandag per e-mail te horen dat hij in de ban is: ,,We zullen vanaf dit moment alleen nog, indien nodig en gewenst, direct schakelen met de betrokkene in deze kwestie.’’ En opnieuw kreeg Röben rechtstreeks een telefoontje van de ambtenaar. Reawaruw vindt dat schandalig. ,,Iemand laat zich niet voor niets door een vertrouwenspersoon vertegenwoordigen. Desondanks wordt er op hem ingepraat en werd geprobeerd hem het gevoel te geven van ‘laat maar’.  Ik noem dit intimidatie en manipulatie.’’

Burgemeester Tom Horn van Epe (r) ligt opnieuw onder vuur in de kwestie van oud-politieman John Röben (linksonder), door diens vertrouwenspersoon Leo Reawaruw (boven) de deur te wijzen. © Hans van de Vlekkert

Rusland of China

In een reactie aan de gemeente Epe benadrukt  Reawaruw dat een gemeente anders hoort te handelen als iemand een vertrouwenspersoon naar voren schuift. ,,We leven gelukkig in het democratische Nederland. Niet in een land als Rusland of China waar je als staatsburger niet deze vrije keuze hebt. Of hanteert de gemeente Epe andere regelgeving?’’, voegt hij daaraan toe.

,,Moet ik dit bestempelen als grensoverschrijdend gedrag van een ambtenaar van de gemeente Epe?’’, vraagt hij. ,,Mogelijk in opdracht van burgemeester Horn en zijn wethouders.’’ Waar de gemeente per mail stelde dat er geen sprake is van een gesprek, zei de ambtenaar telefonisch dat dit eventueel kan, onder voorwaarde dat hij alleen verschijnt, kreeg Reawaruw van Röben te horen. ,,Dat is ongehoord een vorm van grensoverschrijdend gedrag!’’

 

Genoegdoening

Het eerste telefoontje naar Röben diende slechts om duidelijk te maken dat als hij financiële genoegdoening wil, hij bij de gemeente op de verkeerde plek is, zegt Reawaruw. De gemeente noemde dat telefoontje een prettig gesprek. Röben zei na afloop daarvan tegen de Stentor het gevoel te hebben dat de gemeente Reawaruw weg wilde spelen, omdat die zich hard maakt voor hem. 

De Stentor vroeg de gemeente ook nu om een reactie. ,,Naar aanleiding van krantenartikel waarin de heer Röben zijn verhaal deed, hebben wij contact gezocht met de oud-politieman. In diverse prettige telefoongesprekken met de heer Röben’’, zegt gemeentewoordvoerder Korstiaan van Vliet, ,,hebben we duidelijk gemaakt graag direct met betrokkenen en direct-belanghebbenden te schakelen. Dit geldt dus ook in de casus van de heer Röben. Om die reden hebben we de heer Reawaruw laten weten hem hiervoor niet meer te zien als gesprekspartner.’’

Stichting Politie Veteraan

Reawaruw zegt de Stichting Politie Veteraan te hebben aangehaakt om zich samen hard te maken voor Röbens belangen. De wens tot een gesprek met Horn blijft, heeft hij de gemeente gemeld. ,,Wij zullen hem ook daarin begeleiden, wetende dat wij geen financiële compensatie bij de gemeente Epe kunnen weghalen.’’

Einde krantenartikel let op tekst loopt door na de film op YouTube over Stichting Politie Veteraan

Kijk voor informatie Stichting Politie Veteraan ->  Stichting Politie Veteraan | Wij zijn er voor jou

Vanavond gaat de gemeente Epe een uitnodiging krijgen van Team Vaassen Maluku4Maluku en Maluku4Maluku om deze zaterdag aanwezig te zijn op de vergadering in De Rank in Vaassen komende zaterdagmiddag. De oproep die hieronder ook richting wijkvereniging Berkenoord 2 onder leiding van Allison Leuwol gaat, zal ook naar burgemeester Tom Horn gaan.

 

LEES DE OPEN BRIEF EN OPROEP NAAR WIJKVERENIGING (er is geen verkiezing geweest dus geen Molukse wijkraad) BERKENOORD 2 (nog steeds in oprichting) MET BETREKKING TOT KNIL AMBONEZEN GRAFRECHTEN

OPROEP AAN WIJKVERENIGING BERKENOORD 2 AANGAANDE KNIL AMBONEZEN GRAFRECHTEN

Hierbij willen wij, als meerderheid van de rechthebbenden van de grafrechten van de KNIL Ambonezen, het volgende advies tevens oproep doen richting de wijkvereniging Berkenoord 2 (nog steeds in oprichting) Vaassen.

Wij zijn de kinderen van de KNIL Ambonezen – veteranen, wij zijn ook financieel verantwoordelijk voor de grafrechten van onze ouders. Dus wij bepalen door wie wij ons laten vertegenwoordigen. Wie betaalt bepaalt dat is de regel. Daarnaast leven wij in een Nederlands democratisch systeem, en dat is dat de meerderheid bepaalt. Het is bekend ook bij de gemeente Epe dat wij in meerderheid ons willen laten vertegenwoordigen door Maluku4Maluku. Of met name de burgemeester Horn zich nog laat leiden binnen het democratisch systeem is voor ons allen onduidelijk.

Wij hebben vanaf de maand april 2020 ons allen geschaard achter onze landelijke belangenbehartiger van onze eerste generatie oftewel de KNIL Ambonezen. Deze
landelijke belangenbehartiger is Stichting Maluku4Maluku (opgericht op 25 april 2018 in Leeuwarden) en bekend bij de Nederlandse overheid. Met Nederlandse overheid behoort de Nederlandse regering onder leiding van minister-president Mark Rutte. Daarnaast gaat Maluku4Maluku op 16 maart 2022 voor de tweede maal op werkbezoek naar het Europees Parlement, om Nederlandse Europarlementariërs te ontmoeten. En? Zij zijn de bedenker van de status, zonder Maluku4Maluku kende niemand de bijzondere status van de KNIL Ambonezen graven. Of heeft wijkvereniging Berkenoord 2 dit allemaal bedacht?

Sinds donderdagavond (10 februari 2022) toen wij mee hebben gekeken via een livestream aangaande de besluitvorming rondom de grafrechten in de gemeente
Apeldoorn, is ons veel duidelijk geworden. Dat is dat de bedenker van dit concept frontman Leo Reawaruw van Maluku4Maluku de specialist is, en onze belangen het beste kan verdedigen. Maluku4Maluku werd als belangrijke stakeholder door diverse gemeenteraadsleden naar voren gebracht.

Dat de burgemeester van gemeente Epe dat niet ziet is meer zijn probleem. Feit is wel dat Maluku4Maluku met Leo Reawaruw voor de tweede keer op 16 maart uitgenodigd is in het Europees Parlement. Daarnaast op 22 februari wederom voor een werkbezoek gaat naar de Tweede Kamer. Dat versterkt ons allen in ons geloof dat wij als kinderen van onze veteranen en rechthebbenden van de KNIL Ambonezen graven bij Maluku4Maluku thuis zijn. Temeer dat ook Maluku4Maluku onder leiding van Leo Reawaruw de enige partij is die al vanaf het jaar 2016 verzet pleegt tegen het feit dat men in Nederland onze vaders een stempel willen geven als zijnde oorlogsmisdadigers. Dit komt allemaal naar voren op donderdag 17 februari in Amsterdam.

De grafrechten zijn door de samenwerking van Epe VVD met Maluku4Maluku frontman Leo Reawaruw binnengehaald! Nadat burgemeester Horn jullie heeft verteld dat hij niets van de bijzondere status van de graven wilde weten. De verklaring van Berkenoord 2 in de Facebookgroep voor Vaassen “Onder de klok van Vaassen” in de maand juni 2021 was daarover duidelijk. Berkenoord 2 zou zich niet meer bezighouden met de grafrechten, omdat men het niet kon binnenhalen! Wij konden lezen dat de wijkvereniging met andere onderwerpen zou gaan bezighouden. Wij adviseren dit dan ook te doen.

Wij, in meerderheid, hebben geen enkele behoefte om met jullie en de gemeente een bijeenkomst te beleggen. Want wij gaan naar de bijeenkomst deze zaterdagmiddag in De Rank in Vaassen. Maluku4Maluku zal haar contacten inclusief de burgemeester Horn van de gemeente Epe uitnodigen. Dan mag de gemeente het aan de meerderheid van de rechthebbenden gaan uitleggen.

Met vriendelijke groeten
De meerderheid van de rechthebbenden van de KNIL Ambonezen graven in Vaassen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *