Hij wilde terug naar zijn geboortegronden Waai op het eiland Ambon, dat liet hij opschrijven in de Telegraaf in het jaar 2017. Hij, bapa Mezak Bakarbessy, en bapa Abe Paliama, werden verweven in het verhaal van de Molukse volksbeweging Maluku4Maluku. In 2017 werd toen door Maluku4Maluku de eerste zichtbare resultaten geboekt richting erkenning en waardering van de KNIL Ambonezen. Deze speciale groep Nederlandse veteranen kwamen hier in 1951 op militair dienstbevel naar Nederland, voor een verblijf van maximaal zes maanden.

Lees het artikel via deze website-link:

Ik wilde na de oorlog naar huis, naar Waai op Ambon!

Bapa Mezak Bakarbessy zei altijd tegen onze frontman Reawaruw, je bent onze Kapitan. Dat is zo bepaald, maar nu ben je de kapitan van en voor Maluku Nederland.  En wanneer onze frontman hem ophaalde om bijvoorbeeld naar Bronbeek in Arnhem samen te gaan. Deed hij de deur open en verwelkomde hij hem altijd met, daar is hij dan kapitan. Ik ben blij dat je er bent, ik hoor dat ze tegen je schelden enkele Molukkers. Maar wie zijn zij dan? Ze doen niets alleen maar kritiek leveren. Niemand kan tegen jou op!

Frontman Reawaruw nam zijn trieste verhaal jaren geleden op en zette het op YouTube, met een eenvoudige fototoestel. Kijk hier via YouTube: 

 

Daarin kan men zien en luisteren hoe triest deze groep veteranen zijn behandeld. Maar ook hoe veel Molukse tragedies ontstonden ten tijde van de bezetting van Japan in het voormalig Nederlands-Indië.  Ten tijde van de Japanse bezetting heulden de Javanen met de Jappen. Dat was daarna ook een van de redenen dat beide verschillende bevolkingsgroepen elkaar niet lagen.

Kijk naar het verhaal van veteraan Bakarbessy die wel een oorlogsonderscheiding heeft maar geen pensioen krijgt omdat hij niet bekend is via ABP

 

Nu in 2020 wordt er gesproken over dekolonisatie, en daar moeten Molukkers mee ingaan? Hoezo dan? Wij worden bezet daar een nieuwe kolonisator, daarom erkent de eerste en tweede generatie 17 augustus niet. Wel 27 december 1949, maar het verschil in denkwijze en kennis van feiten ontbreekt bij een groepje van de derde generatie. Die onzin uitkramen. Want weten zij wat er op 7 december 1942 op de radio op de Molukken werd uitgezonden?

http://

Vier generaties ineen tijdens Nationale Dodenherdenking Dam Amsterdam 2018

Eindelijk sprak minister-president Mark Rutte in het openbaar zich uit richting de KNIL Ambonezen in het bijzijn van koning Willem Alexander over de inzet en erkenning en herwaardering uit in de Ridderzaal in Den Haag. Daarvoor stapte Maluku4Maluku met de KNIL veteranen bapa Abe Paliama(Wierden) en bapa Mezak Bakarbessy(Elst) het gebouw in van de Ridderzaal in Den Haag. Een absolute hoogtepunt binnen de Molukse geschiedenis in Nederland. Onze frontman liep met hem daarna het Torentje in, waar de minister-president van Nederland zijn bezoek ontvangt. Er zijn gelukkig ook daarvan beelden van, Maluku4Maluku hoorde later van velen dat ze de ogen niet droog konden houden. Toen men deze beelden zag op televisie en op het internet. Want iedereen denkt natuurlijk terug naar het verraad, en vooral de pijn die ons is aangedaan door de Nederlandse politiek. Het KNIL Ambonezen dossier is doorspekt met schendingen van mensenrechten, en een mensonterende opvang. Maar vooral heimwee naar huis (Maluku) zullen vooral de eerste generatie op hun sterfbed  weer het meest voelen.

Kijk hieronder naar de speech van minister-president Mark Rutte in de Ridderzaal

 

Dat beiden KNIL veteranen daarna ook nog tijdens de defilé  door het centrum van Den Haag reden in een jeep, en eindelijk symbolisch voor alle KNIL Ambonezen en hun vrouwen en kinderen de eresaluut brachten richting koning Willem-Alexander. Dat hij dit antwoordde met een eresaluut terug, was voor ons een van de juwelen op de kroon die Maluku4Maluku eens op haar hoofd zal dragen(spreekwoordelijk uiteraard). Wij zijn God dankbaar dat wij die dag heb mogen meemaken met deze twee Molukse oorlogshelden, maar ook dat zij dit bewust mochten meemaken.

Wij allen herschreven de Molukse geschiedenis in Nederland, en wel op eigen kracht. Geen subsidies, geen sponsors! Geen goedkope prietpraat op het internet. Puur op wilskracht, vastberadenheid, en geloof in God! De kracht van onze eerste generatie kwam toen naar boven, en van bovenaf keken hun Molukse wapenbroeders mee. KNIIL Ambonezen trouwe dienaren richting het koningshuis, en uitstekende militairen kregen een herwaardering en herkenning waar toen 67 jaar op gewacht was.

In hetzelfde jaar tijdens Nationale Dodenherdenking 4 mei Amsterdam, legde Maluku4Maluku daarom ook bij het Nationaal Monument bij de Dam, onze krans met veteraan bapa Mezak Bakarbessy tegen de krans van het koningshuis. Wat niemand ooit durfde te doen, deden wij samen. Ook omdat een dag van te voren door Maluku4Maluku Nederland werd opgeschrikt door wederom een schending van mensenrechten op het Molukse volk. Dat is het trieste verhaal van de 350 vergeten kinderen en jonge moeders. die werden achtergelaten in vijandelijk gebied. Relaties van Nederlandse veteranen die wegrotten in de oude concentratiekampen. Maluku4Maluku en onze veteranen hebben dit allemaal gedaan! Veteraan Bakarbessy en onze ambassadrice Saar Letsoin waren de absolute blikvangers tijdens deze dag, die wij zien als een van de hoogtepunten binnen het herschrijven van onze geschiedenis. Gemist? Kijk naar het volgende filmpje op onze YouTube-kanaal!

 

 

Kijk naar een impressie van RTL4 Nieuws op YouTube

 

Maar daarna ontketende Maluku4Maluku een strijd met achter de schermen die het Molukse volk in Nederland bracht naar 14 oktober 2020. Waar in het kantoor van Dolderman Letselschade Advocaten in Utrecht voor het eerst na 69 jaar een intentieverklaring werd ondertekend door kolonel Ludy de Vos(directeur Veteranen Instituut), en de enige belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen Maluku4Maluku die vertegenwoordigd werd door Reawaruw.

 

 

 

Niet veel konden getuige daar van zijn van de Molukse samenleving, maar een van de derde generatie kan dit navertellen. Marcel Wattimury die veel mee heeft gemaakt met Maluku4Maluku en beide veteranen.

 

Luister via YouTube naar interview voor Een Vandaag radio:

 

De denkfout die nog rechtgezet moet worden is dat men in Nederland denkt dat de dekolonisatiestrijd was van alle volken in het huidige Indonesië !Maar het was alleen een was van de Javanen die met Japan samenwerkten. Want de Molukkers, Timorezen en bewoners van Papua Nieuw-Guinea wilden niet onder het nieuwe dictatuur vallen, zij wensten de lijn te volgen van de 7 december toespraak van koningin Wilhelmina. Wij praten niet over dekolonisatie maar over rekolonisatie, want onze geboortegronden zijn nog niet bevrijd. Lijden onder een nieuwe kolonisator. De grap die wij nu moeten lezen dat de KNIL Ambonezen zijn misbruikt is niet waar. Want zij hebben bewust en met volle verstand een beslissing genomen om als militair te gaan werken en leven. Zij zijn geen oorlogsmisdadigers want zij volgden opdrachten, zij allen zijn oorlogshelden.

KNIL Ambonezen zijn geen oorlogsmisdadigers dat zeggen NSB-ers kijk naar YouTube!

 

 

Veteraan Bakarbessy bewandelde het pad met Maluku4Maluku en wij allen maakten met hem historische momenten mee. Veteranen Bakarbessy en Paliama hielpen mee de militaire geschiedenis van de KNIIL Ambonezen te herschrijven, en zo ook de trotsheid terug te brengen in de Molukse samenleving. Want zoals Maluku4Maluku zijn stelling luidt is dat hierdoor men ons moet zien als een speciale groep onderdeel van de Nederlandse samenleving. Niemand kan ooit tegen ons vertellen en dat geldt ook voor hun achterkleinkinderen en generatie daarna, dat zij niet afstammen van met alle respect van gastarbeiders, vluchtelingen en of gelukzoekers. Door de erkenning van de veteranenstatus door Maluku4Maluku is er ook een herwaardering gekomen binnen de Nederlandse maatschappij, wat niemand de eerste generatie maar ook alle andere komende generaties meer kan afpakken. Hierdoor is bij de eerste generatie weer de trotsheid teruggekeerd, en automatisch ook naar de tweede generatie die met de tranen en pijn is opgegroeid.

Bezoek Molukse veteranen met als eregast generaal-majoor Leen Noordzij(opgegroeid in Elst zat samen met zoon van Bakarbessy op school)

Na het bezoek met een delegatie( van de eerste en tweede en derde generatie) aan het Europees Parlement in Straatsburg viel bapa Mezak Bakarbessy in zijn huis. Daarna ging het lichamelijk niet zo goed met hem, gelet zijn leeftijd bracht dit meer problemen met zich mee! Maar Maluku4Maluku heeft hem nooit vergeten, en zal hem met zijn laatste strijdmakker Paliama nooit meer kunnen vergeten. Zij oorlogshelden(geen oorlogsmisdadigers) zijn onlosmakelijk verbonden aan Maluku4Maluku, wij allen schopten de deksel van de doofpot. Wij allen kropen op eigen kracht met elkaar naar het licht, uit de duisternis. Nu moet de gehele Molukse samenleving dit gaan beseffen, dat wij niet zielig zijn. Dat wij samen naar het licht moeten gaan, en daar wacht ons de warmte maar ook de zorg en nazorg van en voor materiele en immateriële schade die wij met ons allen hebben opgelopen.

Radio interview de dag voor het ontvangst van KNIL Ambonezen in Hilversum luister en lees:

https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/28618-2017-11-20-eerbetoon-aan-knil-veteranen

Vandaag zal een afvaardiging naar Elst afreizen van Maluku4Maluku(herkenbaar aan de witte anjer als teken van respect naar de veteraan), zij zullen een laatste eregroet brengen naar KNIL veteraan en oorlogsheld(geen oorlogsmisdadiger) bapa Mezak Bakarbessy. Onze delegatie zal door de corona-crisis niet de nabestaanden een hand en knuffel kunnen geven, maar doet dit via dit nieuwsbericht. Wij hopen dat een ieder die dit verlies moet dragen, dit met God’s kracht en liefde mag verwerken.

Bapa Mezak Bakarbessy was de laatste man van de eerste generatie van Waai, en ook de oudste veteraan van Waai in Nederland. De opvolger van de Waai veteranen als oudste zal morgen bij zijn kist de eresaluut brengen.

 

3 reacties op “Laatste eresaluut aan bapa Mezak Bakarbessy

 1. Als God voor ons is,wie kan tegen ons zijn.
  Wat God doet is wel gedaan..
  Dat hij mag rusten in Gods koninkrijk.
  Selamat jalan oom ❤
  Groot familie,Gods kracht voor u allen in de komende tijd.
  Mooie herinneringen blijven in jullie❤ en onze ❤❤

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *