Niets is gratis! Niets is onmogelijk! Je moet er alleen keihard er voor gaan en keihard er voor strijden als je echt iets wilt. Natuurlijk naast keihard werken voor jouw doelen, moet je ook bidden voor kracht en hulp van God. Wij als kinderen en kleinkinderen van de KNIL Ambonezen hebben de afgelopen twee en halve week bewezen dat wij alles kunnen bereiken. Daarvoor verdienen wij uit alle regio’s en Molukse wijken een groot compliment. Want onze eerste generatie is verdwenen voor 99 % die op dienstbevel kwam voor een maximaal verblijf van zes maanden! En wij met ons allen hebben bewezen door in te gaan op de vraag om massaal een ondersteuningsverklaring in te dienen voor de politieke partij OPRECHT. Dat wij alles kunnen door te werken en te bidden, de lessen die wij van onze eerste generatie hebben meegekregen. Een en al complimenten voor de kinderen en kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen die hebben meegedaan om dit te bereiken.

Jaarlijkse oproep van Maluku4Maluku om een kaarsje te branden voor de aankomst van 4000 KNIL Ambonezen met hun partners en kinderen voor een verblijf van zes maanden! Op militair dienstbevel in het jaar 1951 nu zeventig jaar geleden.

Maluku4Maluku staat voor keihard strijden! Maluku4Maluku frontman Leo Reawaruw spreekt zich al jaren uit voor bepaalde doelstellingen die wij als Molukse samenleving moeten gaan halen. Voorheen maar ook recentelijk zijn er enkele Molukse personen die hem grootheidswaanzin toeschrijven. Dat doet men vooral in de Facebook groep “Ik heb hart voor Moluks erfgoed” maar daar moet men wel het volgende van inzien. Binnen deze groep zijn een tiental personen actief die elkaar napraten, en elkaar ondersteunen.  Er zijn zelfs trollen die actief zijn onder fake-namen zoals 747 zulke accounts kan je niet serieus nemen. Want trollen hebben geen recht van spreken. In hun internetstrijd om alles wat Maluku4Maluku doet weg te zetten als bedrog en fantasie. Er wordt zelfs geschreven dat Maluku4Maluku een groepering is die nu met de politieke partij OPRECHT zich fascistisch en racistisch gedraagt. Ten eerste de overstap naar OPRECHT is gedaan onder aanvoering van frontman Leo Reawaruw. Omdat hij weigerde om met racisten en islam-haters samen te werken. En al helemaal niet met haters van het Jodendom, dan is het gelijk einde samenwerking! Want het Molukse en Joodse volk heeft in Nederland door het gedwongen verblijf in de kampen zoals Vught en Westerbork en of  Vossenbosch raakvlakken met elkaar. 

De grootste personen die kritiek leveren zijn ene Brenda Suitela die zelf door de Nederlandse pers wordt neergezet als racist. Gelooft u ons niet? Lees onderstaande tekst die veelvuldig te vinden is op het wereldwijde internet:

Zwarte Piethater laat eigen racistische gezicht zien: ‘Witte Nederlanders gaven Nederland al na één dag aan de nazi’s!’

 

Brenda Suitela internetstrijder

De andere is ene Sam Pormes die een opleiding heeft genoten in Zuid-Jemen in een Palestijnse opleidingskamp voor terroristen, die op zijn zachts gezegd niet zo voor het Joodse volk waren en zijn. Hoezo fascistisch en of racistisch?

 

Luister en kijk naar krantenartikelen over Sam Pormes van Groen Links die nu mogelijk bij Provinciale Staten van Drenthe gaat komen.

Dan hebben we nog enkele van de derde generatie onder leiding van Jefta P. die een fanatiek trol is van ene Fridus Steijlen. Fridus Steijlen werkzaam bij Moluks Historisch Museum beweert dat wij migranten zijn!  Kan men deze personen nog serieus nemen, en moet Fridus Steijlen  niet zijn ontslag nemen? Dezelfde  Jefta P. zegt doodleuk dat wijk en kamp Vaassen geen KNIL Ambonezen grondgebied is. Maluku4Maluku was gevraagd bij te springen om een huis van een KNIL Ambonees te redden in wijk Vaassen, maar dat zou de groep van Jefta P. en Penina H. wel regelen. In plaats daarvan staken zij tijd in een lastercampagne. Maar, wijk Vaassen denkt er nu wel anders over, althans de Molukkers die echt in de wijk wonen!

 

Met als gevolg dat de woning in Vaassen niet meer bewoond is door een Molukker. Jefta P. en Penina H. willen nu de wijk Vaassen redden? Maar, woont de vorige bewoonster van de woning waar het om ging nu gratis? Of moet zij hetzelfde bedrag aan huur betalen? Dan is ze er niet op vooruit gegaan, toch? Jefta P en Penina H zijn gewoon trollen!

Vijf jaar geleden zou Jefta P met een documentaire komen. Zijn term zelfredzaamheid dient hij eens zelf uit te voeren ten aanzien van zijn uitspraken.

Maar, er is nog een derde generatie persoon te noemen als trol ene Geromino Matulessy, kind van een gemengd huwelijk(helemaal niet erg), die spreekt over dat Molukkers in het reine moeten komen met hun KNIL verleden? Dat durft hij te beweren in het NRC Handelsblad in oktober 2020. Mogelijk heeft zijn andere grootvader(Nederlands) een dubieus oorlogsverleden. Onze eerste generatie(vaders en grootvaders) heeft dit niet!

Beweert dat KNIL Ambonezen in totaliteit zich moeten schamen voor hun militaire verleden. Geronimo Matulessy kan ons beter uitleggen wat zijn Nederlandse grootvader in de Tweede Wereldoorlog uitspookte.

Eerdergenoemde personen dienen maar één vraag te beantwoorden: “Wat heb jij gedaan voor onze eerste generatie de afgelopen vijf jaar?” Want wij als Maluku4Maluku hebben al deze personen niet gezien bij het afscheid van onze eerste generatie KNIL Ambonezen. Het afgelopen jaar in Wierden niet, in Hoogeveen niet en waar dan ook niet! Was het te ver? Over respect gesproken!

 

Eerdergenoemde personen hebben het allemaal over diversiteit, migranten, vluchtelingenopvang, dekolonisatie(van welk volk eigenlijk?) en oorlogsmisdaden. Wat dit met onze eerste en tweede generatie en Molukse samenleving te maken heeft, kan niemand van hen ons uitleggen.

Gelukkig weten wij allen dat deze personen op internet strijden om hun zieke gedachten te doen laten gelden, over de ruggen van onze eerste generatie. Maar, ook over de ruggen van de kinderen die stierven in de barakken van kamp Vught en Kamp Westerbork door de vrieskou. Of ze stierven onder erbarmelijke woonomstandigheden waar veel ongedierte huisde zoals muizen, ratten, kakkerlakken en vlooien. Tevens waren schimmel en tocht levensbedreigend. Maar, ook over de ruggen van de KNIL Ambonezen veteranen en hun vrouwen en kinderen die hen allen schendingen van mensenrechten zijn aangedaan.  Waaronder ook de vergeten 350 kinderen en 150 moeders, en er zijn nog een paar te noemen. Het zijn allemaal strijders op het internet vanuit hun luie stoel, en hebben hun eigen bekrompen gedachten als uitgangspunt. Ook hier staan de beste stuurLUI weer aan wal!

Maluku4Maluku is de enige organisatie die alle middelen aanpakt om alle schendingen van mensenrechten binnen de oudste toeslagenaffaire van Nederland aan de kaak te stellen. Want wanneer men het onrecht en het leed van de toeslagenaffaire 2020 gaat vergelijken met het KNIL Ambonezen dossier, dan mag men met gemak stellen dat het KNIL Ambonezen dossier het oudste en smerigste toeslagenaffaire is van Nederland!

Met het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen ondertekend door kolonel Ludy de Vos en frontman Leo Reawaruw, die ondertekend werd op 14 oktober 2020 moet daarmee een start worden gemaakt. Het Veteran & Family Care Programma werd ondertekend bij Dolderman Letselschade Advocaten te Utrecht, waar Vincent Dolderman en Rob Remie werkzaam zijn.

In onderstaande filmpje benoemt Maluku4Maluku het KNIL Ambonezen dossier als oudste toeslagenaffaire van Nederland, en daar is geen speld tussen te krijgen.

 

Het laatste actiepunt van Maluku4Maluku was om mee te doen aan de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021!  Een onmogelijke missie? Dat dachten velen, en op Facebook in de groep “Ik heb het hart voor Moluks erfgoed”. Daar werd het plan totaal afgeschreven door natuurlijk eerdergenoemde personen die zogenaamd voor de meerderheid van de Molukse samenleving kritiek uitten. Althans dat dachten ze, want de zwijgende meerderheid dacht er totaal anders over. Dit kwam tot uiting in de race naar het binnenhalen van ondersteuningsverklaringen voor de nieuwe partij OPRECHT. Want in het jaar 2021 van 70 jaar Molukkers in Nederland, kwam het Molukse volk in beweging. Wat velen voor onmogelijk achtten, werd toch de keiharde werkelijkheid.

Ambassadrice José Imlabla OPRECHT nummer 4 – Ambassadeur Michael Ruperti nummer 1 / Lijsttrekker OPRECHT – Frontman Leo Reawaruw lid kernteam OPRECHT

Lees hieronder waar ambassadrice José Imlabla voor staat:

Ambassadrice José Imlabla stelt zich voor op website OPRECHT

Nogmaals vanuit alle regio’s en Molukse wijken in Nederland kwamen steunbetuigingen binnen. Maar, ook toezeggingen dat iedereen naar het gemeentehuis zou gaan om een ondersteuningsverklaring te gaan ondertekenen voor onze ambassadeurs José Imlabla en Michael Ruperti bij OPRECHT. José Imlabla de allereerste Molukse vrouw die zo hoog staat genoteerd op een kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat op nummer vier. En onze juridische adviseur van het eerste uur Michael Ruperti die op nummer één als lijsttrekker bij OPRECHT de verkiezingsstrijd aangaat. Beiden zullen wanneer ze de Tweede Kamer ingaan voor onze eerste en tweede generatie opkomen. Nog nooit in 70 jaar Molukkers is dit ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma, en als actiepunten bij kandidaten die de Tweede Kamer in willen gaan. Raar maar waar!

Kijk hieronder naar het bedankwoord aan onze Molukse samenleving van José Imlabla

Maar, we hebben het met ons allen gedaan, en gered want alle benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te doen in alle kiesdistricten in Nederland hebben we gehaald. Nogmaals, een groot compliment voor ons allen als Molukse samenleving! 

OPRECHT komt op voor de belangen van militairen en of veteranen, geüniformeerde beroepen en hulpverleners. Natuurlijk ook voor de zorgsector die in deze zware crisistijden niet genoeg heeft aan enkel een applaus. In deze beroepssectoren moet de politiek gaan investeren. In plaats van alles weg te bezuinigen. Maar, ook het verenigingsrecht dat binnen de Nederlandse democratie is verankerd, dient verdedigd te worden. Want motorrijders in het algemeen, en die ook hebben gediend als veteraan mogen geen soort “berufsverbot” of te wel beroepsverbod krijgen omdat ze lid zijn van een motorclub. De motorclubs die door de Hoge Raad zijn verboden is een totaal verhaal apart. Maar, het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld een Maurice Visser, veteraan en oorlogsheld, in de problemen gaat komen, omdat hij toevallig bij een motorclub is aangesloten. Maluku4Maluku is ook blij dat Maurice Visser in het team zit van OPRECHT.

Maurice Visser komt op voor woonwagenkampbewoners en bikers bij OPRECHT

 

Naast het uitsterfbeleid dat nu wordt uitgevoerd op de woonwagenkampbewoners en zigeuners in Nederland waar Maluku4Maluku fel op tegen is, moet men dit vergelijken met het uitsterfbeleid van onze Molukse en of KNIL Ambonezen erfgoed. De Molukse wijken, wijkgebouwen en gebedshuizen zijn gegeven aan de eerste generatie KNIL Ambonezen(en zij zijn er nog). Maar, ook aan de kinderen van de veteranen dat is de tweede generatie, en de veteranenstatus beschermt via de veteranenwet onze eerste en tweede generatie. Maluku4Maluku en onze ambassadeurs actief bij OPRECHT zullen dit verdedigen. Maar, ook voor het erfgoed van Nederlandse woonwagenbewoners en zigeuners zullen wij opkomen.

Het kan niet genoeg herhaald worden. Wij als Molukse samenleving hebben bewezen tegenover onze eerste generatie de afgelopen drie weken, dat wij hun niet vergeten zijn. Dat wij als Molukse volksbeweging nog voor onze eerste generatie willen strijden, en dat opgeven geen optie is! En wij mogen ook trots zijn op de winst van ronde één voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021. Maluku4Maluku is iedereen dankbaar(tweede, derde en vierde generatie Molukkers) die hebben meegedaan om de ondersteuningsverklaringen binnen te halen. Over trotsheid gesproken? Iedereen die een steentje heeft bijgedragen mag trots op zichzelf zijn, want onze eerste generatie waar ze zich ook bevinden(op aarde of in de hemel) zal een glimlach van trotsheid hebben gekregen.

Op naar de finale, met onze ambassadeurs José Imlabla en Michael Ruperti in de politiek partij OPRECHT! Roep iedereen alvast op te gaan stemmen op 17 maart 2021 !

Maluku4Maluku ambassadeur Rudy de Queljoe deed een oproep om ondersteuningsverklaringen op te sturen, met name de provincie Zeeland waar Rudy de Queljoe is opgegroeid. In Zeeland deden drie woonwijken mee. De samenwerking was goed georganiseerd en  hiermee sleepten we het laatste kiesdistrict naar binnen voor OPRECHT

Rudy de Queljoe schreef vijftig jaar geleden het nummer Mobliea die is uitgegroeid tot een strijdlied in Nederland. Vanaf volgende week maandag zijn er voor deze jubileum speciale mondkapjes gemaakt, zij kosten 2 euro per stuk exclusief verzendkosten.  Is een limited edition.

 

 

3 reacties op “Dankwoord: Molukse volksbeweging staat op in 70 jaar Molukkers in Nederland

  1. eindelijk na 70 jaren strijd in nederkand gaat het recht zegevieren “.Maluku4Maluku 2020,- oprecht – jujur
    Klar wens jou en de heren advokaten
    heel veel succes .blijft doorgaan ,let niet op de anderen .ze zijn het niet waard om hiero ver woorden vuil te maken .doe waar jij in goed bent tesamen met uw naaste
    medewerkers om dit alles tot een goed einde te laten komen .wens Maluku 4Maluku met jose imlabla en dhr Dolderman en dhr Remie alkes tot een goed einde te brengen niet vergeten dhr.Ruperti moet alles zeer zeker goed komen . ORA et LABORA – BID EN WERK

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *