Vanaf het jaar 2017 is onze frontman Leo Reawaruw bezig geweest om een goed plan te ontwikkelen, om voor onze eerste generatie een bijzondere status op hun graven te krijgen. Maluku4Maluku werd benaderd door de dochters van bapa Abe Paliama in het voorjaar van 2017. Want de KNIL veteraan(R.I.P) werd op zijn oude dag getrakteerd op een factuur voor de grafrechten van zijn overleden echtgenote. Paliama was boven de negentig jaar, en dan is zo’n groot bedrag een probleem. Ook omdat hij geen normaal pensioen heeft gehad, net zoals de bijna 4000 militairen van de KNIL Ambonezen die op dienstbevel hier zeventig jaar geleden kwamen. Let wel, voor een verblijf van maximaal zes maanden. Toen in het jaar 2017 Maluku4Maluku naar buiten trad met het plan voor de graven werd er door veel Molukse organisaties, waaronder besturen van wijkraden, stichtingen en kerken, spottend over gedaan. Een bijzondere status op KNIL Ambonezen graven? Dat kon niet! Onmogelijk! Net zoals alles wat in het stappenplan was verwerkt door Maluku4Maluku om totale erkenning en waardering voor de KNIL Ambonees(plus thuisfront) af te dwingen. Het plan rondom de graven werd met name op Facebook als grootheidswaanzin en leugens bekritiseerd. Maar, Maluku4Maluku heeft zich constant vastgehouden aan het stappenplan. Helaas door de corona-crisis heeft alles vertraging opgelopen.

Onderstaande tekst werd gepubliceerd op 31 oktober 2017 via www.rtvoost.nl

Eerherstel en erkenning voor voormalige KNIL-militairen

De belangengroep Maluku4Maluku, die zich inzet voor erkenning en eerherstel van voormalige KNIL-militairen, wil dat de graven van overleden KNIL-militairen worden beschouwd als oorlogsgraven. Daarover is het in gesprek met de Stichting Oorloggraven in Den Haag. Het overgrote deel van de KNIL-militairen van destijds is inmiddels al overleden. De status van oorlogsgraf betekent dat het graf een monument is, vrij van grafrechten en dat het onderhoud voor rekening van de overheid komt.

KNIL-soldaat uit Wierden(KNIL Ambonees – veteraan Paliama)

De voorman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw uit Leeuwarden, staat een oud-KNIL-militair uit Wierden bij, die eist dat het graf van zijn overleden vrouw om die reden niet mag worden geruimd. Reawaruw: “Zij werden het recht ontnomen om onder de klapperboom begraven te worden.” Het college van burgemeester en wethouders van Wierden moet zich over de kwestie buigen. In een soortgelijke zaak heeft college van Overbetuwe( Molukse wijk Elst) al beslist dat een graf niet mag worden geruimd.

Officiële ontvangt en medailles

Kijk op YouTube over het ontvangst en de hoogtepunt van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven( tegenwoordig voorzitter van Veteranen Platform)

Het is slechts een van de eisen die de belangengroep Maluku4Maluku heeft neergelegd bij de overheid. Maluku4Maluku heeft inmiddels al aardig wat bereikt in de strijd voor erkenning en eerherstel. In november is er een officiële bijeenkomst met Inspecteur Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven. Een doorbraak, meent Reawaruw. Van Griensven heeft toegezegd, dat hij zich ervoor zal inspannen dat iedereen alle medailles krijgt waar ze rechtop hebben. De destijds jonge soldaten streden in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners. Daarna vochten ze tegen de Indische onafhankelijkheidsstrijders. Toen Nederlands-Indië eenmaal onafhankelijk was van Nederland, waren de oud-KNIL-militairen niet meer veilig in het nieuwe Indonesië en werden ze naar Nederland gehaald.

Ontvangst KNIL Ambonezen – veteranen “De Zwaluwenberg” Hilversum in het jaar 2017 door Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven

Werkkampen en zakgeld

De gezinnen werden in voormalige werkkampen in barakken geplaatst. De mannen mochten niet werken, kregen geen salaris, maar een zakgeld van drie gulden per week. Hun verblijf hier zou maximaal zes maanden duren. Maar het liep anders. Teruggaan was geen optie. Wat stak was dat de mannen, die nooit uit het leger waren ontslagen, nooit achterstallig loon kregen uitbetaald. Ook werden ze niet erkend als veteranen. Dat zette kwaad bloed bij volgende generaties.

Molukse gemeenschap Wierden

Leo Reawaruw besloot zijn boosheid om te zetten in daden. Hij spande zich in om de positie van de voormalige KNIL-militairen op de politieke agenda te krijgen. Hij trok door het land om de inmiddels hoogbejaarde soldaten te bewegen massaal een veteranenpas aan te vragen. Zo bezocht hij in oktober 2015 de Molukse gemeenschap in Wierden. Met succes, want de mannen kunnen nu aanspraak maken op 25.000 euro en de veteranenstatus. Tweehonderd oud-soldaten hebben in een rechtszaak volledige compensatie geëist. Deze kan oplopen tot 230.000 euro. Volgens Reawaruw is de tegemoetkoming van 25.000 euro en de veteranenstatus een begin van eerherstel. Hij ziet  graag dat de nabestaanden van inmiddels overleden KNIL-militairen ook recht krijgen op een financiële compensatie.

Einde artikel RTV Oost van Ina Brouwer

 

Landelijke aanmelding Bijzondere Status Graven KNIL echtparen & Kindersterfte barakken? Klik op onderstaande regel en vul gegevens in:

Brief&AanmeldingBijzondereStatusGraven

Maluku4Maluku steunde veteraan bapa Abe Paliama(R.I.P) om de bijzondere status graven binnen te halen vanaf het jaar 2017

Apen, schoothondjes en trollen

Er is een groep op Facebook met de naam “Ik heb hart voor Moluks erfgoed” waarop veel onzin over de werkzaamheden(stappenplan) van Maluku4Maluku wordt geschreven. Het zijn steeds dezelfde personen die dit doen. Een klein groepje die elkaar ook na-apen in hun uitingen. Wanneer men dit niet doorheeft, denkt men dat er veel tegenstand is ten aanzien van Maluku4Maluku. Dat is pertinent niet zo, tijden zijn veranderd! Want alle berichten die wij hier publiceren belanden ook in meer dan 50 groepen op Facebook. En jazeker alleen op “Ik heb hart voor Moluks erfgoed” op Facebook ziet men kritiek. En de personen die dit doen? Gaan nooit in op de volgende vraag: Wat heb jij gedaan in het jaar 2019-2020 voor de rechten van onze eerste generatie? Oftewel Maluku4Maluku trekt zich niets aan van deze apen en of trollen! Want kritiek leveren vanuit jouw luie stoel, en niets anders doen? Dan moet je als een schoothondje blijven zitten, en vooral niet keffen want dat lijkt niet eens op blaffen. Daarnaast blaffende en vooral keffende schoothondjes bijten niet. Want een schoothondje is geen Amerikaanse Bulldog of een Pitbull. Onze frontman Leo Reawaruw wordt achter de schermen tijdens onderhandelingen gezien als de Molukse pitbull.

In ieder geval Maluku4Maluku is al vier jaar bezig met dit verhaal, en dit valt onder een groot stappenplan. Wierden is binnengehaald als eerste gemeente, met iets speciaals. Want zij zijn ook de eerste gemeente die “de kindersterfte in de barakken” hebben meegenomen in de bijzondere status. Bovendien is gemeente Wierden de eerste gemeente in Nederland die alle veteranen graven vanaf het jaar 1940 de bijzondere status heeft gegeven. Een topresultaat van onze frontman die tevens ook ambassadeur is van het Nationaal Comité Veteranendag, en als veteraan echt heeft opgetreden als ambassadeur voor veteranen in het algemeen.

Derde kwartaal 2020 kwam Maluku4Maluku in beweging in Culemborg! En was de eerste organisatie en succesvol werd de ruiming van het graf voorlopig niet gedaan!

Uit winterslaap komen en onder een steen wegkruipen

Zoals men kon lezen is Maluku4Maluku ook al vanaf 2017 bezig in Elst dit op verzoek van bapa Mezak Bakarbessy(R.I.P), en in meerdere woonwijken zoals Assen, Culemborg, Vaassen en Marum(Groningen). Waarom? Omdat nabestaanden en of families Maluku4Maluku hebben benaderd en om hulp hebben gevraagd. Nadat ook de gemeente Almelo door Maluku4Maluku werd overgehaald om mee te doen met het plan. Maluku4Maluku vraagt dan altijd eerst aan de nabestaanden: “Wat doet jullie wijkraad of kerk of stichting?” Het antwoord is altijd standaard: “Ze doen niets! Wij voelen ons niet door hen vertegenwoordigd, Reawaruw heeft het plan bedacht. Hij heeft al in Wierden en Vught de bijzondere status geregeld ook voor onze kinderen. Dit krijgen wij te horen vanuit de wijken, jullie zijn de specialisten.” Wij, Maluku4Maluku, zijn doeners, dan gaan wij over tot het benaderen van gemeenten. Omdat Maluku4Maluku opkomt voor de rechten van KNIL-veteranen, hun vrouwen en kinderen. Wanneer we dat hebben gedaan, dan gonst het van wilde verhalen in bepaalde Molukse woonwijken. 

Komt men dan ineens onder een steen weggekropen, of is men wakker geworden vanuit een jarenlange winterslaap? In allerlei uitingen hebben wij als Maluku4Maluku gevraagd of iedereen(vooral de bestuurders van wijkraden) kalmte wilde bewaren. Zodat wij nog meer gemeenten konden meenemen in het verhaal van ‘bijzondere status van de graven’. Omdat wij vreesden dat men het weleens zou kunnen gaan verknallen. Aangezien het verhaal en vooral de onderbouwing goed uitgelegd, dient te worden tegenover de plaatselijke bestuurders. Maluku4Maluku zou (als landelijke belangenbehartiger) op termijn op landelijke niveau een en ander gaan aankaarten. Maar, in een aantal woonplaatsen wilden personen(wijkraden of initiatiefgroepen) niet wachten of contact met ons opnemen. Terwijl Maluku4Maluku altijd openstaat voor samenwerkingen. Men ging zelfstandig naar de gemeenten met teleurstellende resultaten. De eerste afwijzing was vijf weken geleden, en vorige week volgde de afwijzing vanuit het gemeentehuis Epe waar wijk Vaassen onder valt. Maluku4Maluku heeft ook in de provincie Zeeland het verhaal ‘bijzondere status van de graven’ maanden geleden binnen drie gemeentehuizen geïntroduceerd. Maar, een paar weken geleden is er een delegatie uit Molukse wijken in Zeeland bij deze gemeenten geweest zonder Maluku4Maluku. Het resultaat van hun bezoek? Ze stonden binnen een half uur buiten met lege handen! Dit dreigt nu in meerdere gemeenten te gaan gebeuren.

Er is geen wijkraad in Vaassen

Penina Hukom en Jefta Pattikawa, beiden namen stiekem de gesprekken op van onze van Maluku4Maluku dominee Bram Nanuru(R.I.P.) en Maluku4Maluku teamlid Gale Sahuleka en Leo Reawaruw. Excuses kunnen alleen nog gedaan worden aan Gale Sahuleka en onze frontman. Aan dominee Bram Nanuru nooit meer, daar zullen ze mee moeten leven. Toen Gale, Bram en Leo waren gevraagd om Salo Souisa te steunen omdat ze dreigde uit huis gezet te worden, dat was op zaterdag 16 oktober 2020. Tijdens ons bezoek werd het gesprek stiekem opgenomen door Penina Hukom. Let wel, niet het hele gesprek werd op Facebook gepubliceerd! Slechts een paar zinnen, zodat er een totaal verkeerd beeld ontstond over het bezoek. Het bezoek en het gesprek werd uit zijn verband gerukt, zodat er stemmingmakerij ontstond rondom Maluku4Maluku. Wie daar verantwoordelijk voor was, is Jefta Pattikawa. Leugens om hun positie als wijkvereniging sterker te maken in Vaassen, een andere reden kan niet bedacht worden. Maluku4Maluku was in dezelfde periode volop met de gemeente Epe(Vaassen) aan het onderhandelen om de grafrechten binnen te slepen. Ene Hanneke Luesink  zat zelfs in een online-vergadering! In eerste instantie werd de bijzondere status voor de graven afgekeurd vanuit de gemeente Epe(Vaassen)! Maar…..toen ging onze frontman Leo Reawaruw in verweer. Reawaruw kon in detail alles verdedigen! Conclusie, waar Hanneke Luesink bij was, de gemeente zou alles heroverwegen. Omdat het pleidooi van Leo Reawaruw 100% verdedigbaar is! Men zou in januari 2021 hierop terugkomen!

Salo Souisa wenste niet op het internet te verschijnen, dat sprak ze uit aan eerdergenoemde drie personen van Maluku4Maluku, op zaterdag 16 oktober 2020. Dat vonden Sahuleka, Nanuru en Reawaruw goed. Maar, binnen een week ondertekende Souisa een brief  “De man met de baret” die vol stond met leugens. Maar, ook viraal ging met haar naam onder de brief! Leo Reawaruw heeft daarna altijd gezegd ga naar dominee Bram Nanuru of naar Gale Sahuleka wanneer men de waarheid echt wilt weten. Maar, niemand deed dat, dus de leugens bleven regeren in regio Vaassen en daarbuiten,  en natuurlijk in een Facebook-groep voor apen en trollen. De wijkvereniging Berkenoord2 zou alles regelen voor de families in Vaassen, en natuurlijk de woonwijk behouden voor de Molukse inwoners. Maluku4Maluku was niet nodig in Vaassen? Maluku4Maluku zag alles al aankomen, en heeft de afgelopen weken bezoeken afgelegd bij onze eerste en tweede generatie in de wijk Vaassen. Met het volgende resultaat, net zoals in andere wijken zoals Culemborg, bijna 100% geeft Maluku4Maluku de volmacht om met de burgemeesters te praten om hun belangen in deze kwestie te behartigen!

* M4M teamlid Anies Tahya * Burgemeester / Walikota Culemborg G. van Grootheest * M4M frontman Leo Reawaruw * M4M teamlid Paul Akihary * M4M teamlid Edi Supusepa

Dat is vooral in de wijk Vaassen nodig, maar ook hebben wij al een strategie klaarliggen voor de directeur van de woningstichting Triada die de wijk  Vaassen niet meer voor Molukkers wil behouden. Maluku4Maluku beseft dat zij geen wijkraad is(maar in Vaassen is er ook geen). Maar, wél is Maluku4Maluku de landelijke belangenbehartiger voor de KNIL Ambonezen / Veteranen en hun thuisfront.  Daaronder valt het KNIL Ambonezen erfgoed, dat zijn de woonwijken, gebedshuizen en stichtingsgebouwen. Maluku4Maluku heeft ook in Vaassen volmacht van de meerderheid van de families om op te komen voor de rechten van de KNIL Ambonezen. Het gaat dus niet meer om Salo Souisa of Penina Hukom uit Apeldoorn of de Amsterdammer Jefta Pattikawa. Het gaat nu om het algemene groepsbelang van de Molukkers in Vaassen. Salo Souisa heeft gekozen voor een wijkvereniging die haar zou vertegenwoordigen, maar volgens ons heeft ze een grove inschattingsfout gemaakt. Want nadat ze met twee kerkbestuurders en nu bij de wijkvereniging een smeekbede heeft gedaan om in het huis van KNIL veteraan – lid van Korps Speciale Troepen – Souisa te blijven wonen, is alles mislukt, wat iedereen om haar heen in de derde week van oktober 2020 had voorspeld. Zij drongen destijds allen aan, laat Maluku4Maluku voor jou opkomen.

In een antwoord per mail richting Maluku4Maluku van de burgemeester van Epe(Vaassen) wordt gesteld dat er geen Molukse wijkraad is! Omdat er onduidelijkheid was of er een Molukse wijkraad is. Want een wijkraad moet om de zoveel jaar herkozen of zelfs gekozen worden. Daar is geen enkele sprake van in Vaassen.

Jefta Pattikawa bestuurslid van Molukse wijkraad Vaassen? Woont zelf in Amsterdam!

Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen een leugen volgens Tuparia uit Assen

Maluku4Maluku kreeg vorige week donderdag berichten vanuit Assen, dat er nu een groepje uit Assen het zelfstandig wil gaan regelen. Binnen die organisatie zit één persoon Agus Tuparia, hij was in twee bijeenkomsten in Assen vorig jaar toen Maluku4Maluku uitleg gaf. Met onder andere onze vicevoorzitter Sarah de Lima(Hoogeveen) en frontman Leo Reawaruw. Maluku4Maluku legde toen in Assen het stappenplan uit rondom de bijzondere status van graven. Agus Tuparia sprak fanatiek uit dat de grafrechten nooit zo binnengehaald kunnen worden, en dat het zogenaamde Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen een grove leugen is.

Agus Tuparia: Wat Maluku4Maluku allemaal zegt, gaat niet lukken! Tjari Muka?

“Alles is onmogelijk”: beweerde Agus Tuparia.En nu(juli 2021) wil hij alle plannen van Maluku4Maluku overnemen of zelfs kapen met zijn vriendjes! Families hebben ons benaderd uit Assen en vinden het verwerpelijk gedrag van deze initiatiefgroep. Dat er personen bij zitten die jaren lang met Sam Pormes samenwerkten, vindt men vreselijk. Wij als Maluku4Maluku gaan daar geen uitspraken over doen. In ieder geval er zijn twee weken geleden nog afspraken gemaakt met burgemeesters uit Drenthe met Maluku4Maluku. Dit maken wij nu bewust openbaar, over de details gaan wij nu niet over uitweiden.  Wij beseffen dat het een historisch jaar is voor Molukkers in Nederland, want 70 jaar ellende is genoeg geweest. Maar, wij beseffen ook dat wij volgend jaar net zoals de afgelopen jaren door moeten gaan. Waarom? Omdat het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen van start gaat na de zomer. Het twee sporenbeleid wat wij hebben afgesproken met de Nederlandse overheid gaat van start, om eindelijk een einde te maken aan de oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland. Let we, deze KNIL Ambonezen toeslagenaffaire is doorspekt met schendingen van mensenrechten!

Een ding staat vast de misdragingen van Molukse personen en organisaties hebben de afgelopen 70 jaar alles vertraagd om alles samen met de Nederlandse overheid op te lossen. Het wordt dan ook eens tijd om dit in het openbaar toe te geven. Onze grootste vijand zit onder ons, dat zijn de organisaties en personen die niet met een schoon hart voor onze eerste en tweede generatie willen strijden. Alleen uit eigen belang, om  naam en eer. Maar, vooral om hun eigen loopbaan, en vooral subsidies binnen te halen.

Tenslotte, Maluku4Maluku gaat naar een landelijke aanpak voor de grafrechten van de KNIL Ambonezen-echtparen en kindersterfte in de barakken! Dit om het algemene groepsbelang, want door het “tjari muka”(eigen eer en roem naar voren willen schuiven) gedrag loopt het in veel gemeenten mis, of dreigt het mis te gaan. Maluku4Maluku denkt aan het algemeen groepsbelang en niet in personen die op zoek zijn naar een moment van persoonlijke glorie!

Maluku4Maluku sluit dit nieuwsbericht af met de boodschap van onze eerste generatie: Ora et Labora!

 

Van 30 juni 2018 naar 30 juni 2021 Maluku4Maluku blijft de geschiedenis herschrijven! Ora Et Labora

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.