Eind vorig jaar werd er een lastercampagne opgestart via ene Jefta Pattikawa uit Amsterdam. Hij bracht een brief uit onder de titel “De man met de baret”. De inhoud van de brief was een grote leugen. Het ging over het feit dat wijlen dominee Bram Nanuru(Vaassen), Gale Sahuleka(Vaassen) en onze frontman Leo Reawaruw(voorzitter van de landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen) ene Salo Souisa wilden helpen nadat ze om onze hulp had gesmeekt. En wij een huisbezoek brachten om een poging te ondernemen om de woning te behouden in de Molukse wijk Vaassen. De woning was destijds toegewezen aan veteraan Souisa(droeg ook een baret) van de Korps Speciale Troepen in het jaar 1976. Nadat hij een dienstbevel had opgevolgd wat hem naar Nederland bracht, voor een periode van maximaal zes maanden. Althans dat werd hem beloofd! Na de militaire operatie op 14 oktober 1976 om de barakken van kamp Vaassen te vernietigen, werd hij daarna gedwongen om naar een stenen huis te verhuizen.

Veteraan Souisa(en zijn vrouw met baret) KNIL + Korps Speciale Troepen moest in Nederland verblijven, en in de koude grond begraven worden. Alles tegen de wil van de Nederlandse veteraan
Onderstaande tekst werd 27 mei 2021 geplaatst op Facebook natuurlijk in de groep “Ik heb hart voor Moluks erfgoed”
De laatste maanden hebben we hard gewerkt om ons te verenigen in een wijkraad (wijk Vaassen).  We hebben constructieve gesprekken gevoerd met de Gemeente Epe over de grafrechten van de KNIL-militairen en hun meegekomen vrouwen. Tot onze verbazing is er tijdens de Raadsvergadering van onze gemeente vanavond een ingezonden brief van M4M besproken.  Dit zonder te bespreken met de Vaassense Wijkraad of ander Moluks orgaan uit Vaassen! Erg onbeschoft en polariserend. 
In de brief van M4M heeft de frontman ook over de wijkraad en komt met zogenaamde feiten. 
Wij schrikken hier van. Is dit hoe M4M te werk gaat? Maar wij laten ons hierdoor niet uit het veld slaan. 
Gelukkig ziet de Gemeente Epe de Wijkraad nog steeds als officiële gesprekspartner en staan er mooie dingen te gebeuren. 
Maar beste wijken, wees waakzaam!

 

Jefta Pattikawa(Amsterdam) en ene Penina Hukom(Apeldoorn) zouden met hun groep het huis van veteraan Souisa gaan redden, maar kaapten ook nog eens het plan “bijzondere grafrechten” van Maluku4Maluku. Dat proberen ze in Assen ook onder leiding van ene Agus Tuparia en Antis Marijanan, maar of ze alles in detail kunnen uitleggen? Inclusief het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen, want dat heeft ook alles te maken met het welzijn en woonplezier van de KNIL Ambonezen en hun thuisfront. Dat kunnen ze niet in Vaassen, maar ook niet in Assen! 

Burgemeester en alle bewoners van tweede generatie wijk Vaassen bevestigen allemaal er is geen Molukse wijkraad in Vaassen

 

Er verschijnen nu weer berichten op Facebook die gebaseerd zijn op leugens. Uitingen dat Maluku4Maluku in Vaassen niet wil samenwerken. Dat er contact is geweest door de zogeheten groep Wijkvereniging Berkenoord2 (let op: in oprichting) met Maluku4Maluku. Ten eerste willen wij als Maluku4Maluku het volgende duidelijk stellen, er is geen enkel contact geweest met de vicevoorzitter Sarah de Lima en of frontman – voorzitter Leo Reawaruw. Zij zijn de aanspreekpunten voor Maluku4Maluku. Naast deze bestuurders kan men ook contact opnemen met ambassadeur Rudy de Queljoe, en of José Imlabla als ambassadrice maar ook als projectleider “Immateriële compensatie” Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen.

Van 30 juni 2018 naar 30 juni 2021 Maluku4Maluku blijft de geschiedenis herschrijven! Ora Et Labora

Buiten deze vier namen en of personen kan geen enkele andere persoon namens Maluku4Maluku spreken. We hebben wel teamleden verspreid over heel Nederland. Enkele teamleden zijn nu actief bezig aanmeldingsformulieren aan te bieden voor “bijzondere status KNIL graven en kindersterfte in de barakken. Wij weten wie deze teamleden zijn, en zij blijven binnen het onderwerp waarvoor zij iedereen benaderen in hun woonwijk. 

Andere personen mogen en kunnen niet namens Maluku4Maluku uitspraken doen en afspraken maken, of het nu in het openbaar is of niet. Of via een of andere kanaal op het internet of telefoon! Wanneer dit de afgelopen jaren wel is gebeurd, en is gedaan, dan is dit niet voor rekening van Maluku4Maluku! 

PVDA en schendingen van mensenrechten op KNIL Ambonezen

Maluku4Maluku heeft in de Molukse wijk Vaassen van de tweede generatie in meerderheid volmacht gekregen, om bij de burgemeester en gemeenteraad van Epe te gaan onderhandelen over de grafrechten. Wij hebben zien aankomen dat de groep van Jefta en Penina te zwak was. De burgemeester van gemeente Epe, waar Vaassen onder valt hoort bij de PVDA ! Deze partij leverde een minister-president Drees, ondanks de Universele Rechten van de Mens en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, maakte de markante PVDA voorman een speciale wet. Een wet die verbood dat 350 jonge kinderen en 150 jonge moeders weer herenigd werden met hun gezinsleden, die dachten dat ze na zes maanden weer zouden terugkeren. Jazeker, de PVDA is de partij die verantwoordelijk is voor schendingen van mensenrechten op het Molukse volk van het eerste uur.

PVDA burgemeester van gemeente Epe – Molukse wijk Vaassen

Burgemeester Tom Horn van gemeente Epe bij zijn aanstelling: ,,Er is gebrek aan vertrouwen in de overheid. Wij moeten hard werken om verder verlies te voorkomen en vertrouwen daar waar nodig te herstellen. Ik wil dat mondige inwoners zelf de regie pakken. Dat zij meedenken, meepraten en soms meebeslissen over voorstellen die hen raken. Op zoek naar een breed gedragen uitkomst, maar dat is wat anders dan gelijk halen.”

Lees voor het volledige artikel:

https://www.destentor.nl/epe/nieuwe-burgemeester-epe-wil-mondige-inwoners-laten-meebeslissen~a579743c/

Zij allen droegen een baret!  KNIL veteraan bapa Nahumury / veteraan Boom / veteraan Reawaruw / Rest In Peace – KNIL veteranen-echtparen Tahalele & Eirkomkuy

Namens Maluku4Maluku is er eind 2020 een online-vergadering geweest met de gemeente Epe. Gale Sahuleka(Vaassen) en wijlen dominee Bram Nanuru(Vaassen) en Leo Reawaruw vertegenwoordigers van Maluku4Maluku hebben toen gehoord dat de gemeente Epe niet mee wilden doen aan de bijzondere status van graven. Maar…..toen kwam het pleidooi van Reawaruw. De ambtenaren van de gemeente moesten toen toegeven dat men alles moest gaan heroverwegen. Want met de argumenten waarmee Reawaruw kwam, moest men wel meeveren met het verzoek. In de maand januari 2021 zouden ze erop terugkomen, maar dat is niet meer gebeurd. Want Jefta en Penina en hun vriendjes werden van harte verwelkomd door de PVDA man, om ze ook gelijk weg te sturen! Maluku4Maluku zal binnenkort in naam van de meeste bewoners van de tweede generatie contact gaan maken met de gemeente Epe.

En een bespreking met Wijkvereniging Berkenoord2? Let wel dat gaat op verzoek van enkele personen van de zogenaamde wijkvereniging! Maluku4Maluku is door een persoon die een bemiddelende rol inneemt woensdagavond hiervoor benaderd. Hier staat Maluku4Maluku voor open, een eerste gesprek! Maar, dan dient er eerst zwart op wit een openbaar excuus te worden gemaakt voordat er een gesprek komt, dat is onze enige eis! Excuses aan de nabestaanden van dominee Bram Nanuru, Gale Sahuleka, Leo Reawaruw omdat zij stiekem werden opgenomen. Daarna werd niet het hele gesprek gepubliceerd alleen enkele zinnen om Maluku4Maluku te beschadigen. Dus ook voor onze organisatie Maluku4Maluku dient men excuses aan te bieden. Dus wij verwachten een vervolg van en voor “De man met de baret”

Bijzondere status KNIL Ambonezen en kindersterfte barakken krijgt landelijke aanpak onder aanvoering van Maluku4Maluku

Dominee Bram Nanuru(R.I.P.) en Gale Sahuleka beiden Maluku4Maluku en opgegroeid en bewoners van kamp/wijk Vaassen

 

 

Reactie op “De man met de baret krijgt binnenkort een vervolg

  1. Wat ik zo treurig vind is om te vernemen dat er verdeeldheid heerst onder de Molukse gemeenschap omtrent bepaalde zaken . Het gaat toch niet om persoonlijke zaken, maar om de Molukse bevolking. Onenigheid is een bres in de muur en moet gedicht worden .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.