Het falend beleid van de Nederlandse overheden zie je samenkomen in het Ambonezen-dossier van onder ander kamp Vaassen. Militairen en politiemensen en of hulpverleners die in lichamelijke en of geestelijke problemen komen als gevolg van het uitvoeren van hun opdrachten en of werkzaamheden. Worden niet goed begeleid en of opgevangen, laat staan dat er sympathie en of empathie is vanuit de plaatselijke en of landelijke overheid. De grote groep veteranen en hun thuisfront van de KNIL Ambonezen is het grote voorbeeld hierin. Binnen het Ambonezen-d0sssier Vaassen komt er een politiefunctionaris voor die alles kan bevestigen wat ik in de voorafgaande zinnen beweer. Ex-politieman John Röben ik noem hem liever politie-veteraan verdiend meer erkenning en waardering voor wat hij met zijn partner en gezin heeft moeten doormaken. Ik heb deze week een petitie ondertekend voor de van en voor de Vergeten Kind. U kunt de petitie ook nog ondertekenen via:

https://www.hetvergetenkind.nl/

Het verhaal van de vergeten kind petitie is heel zuur wanneer men het KNIL Ambonezen-dossier er naast legt, want in Vaassen was een KNIL Ambonezen echtpaar. Dat echtpaar met de naam Imlabla had een dochter die ze gedwongen moesten achterlaten toen zij voor maximaal half jaar naar Nederland gingen. Voor hun betekende een gedwongen verhuizen van barak naar een stenen woning, een verlies van hun recht op terugkeer naar hun geboorte-eiland. Waar hun achtergebleven dochter op hun wachtte! De gedwongen verhuizing naar een stenen huis heeft hun, maar ook de andere families van de KNL Ambonezen in nog een grotere trauma gedrukt. Men was overtuigd dat hun verhuizing terug  was naar hun geboortegronden. Maar ook omdat in totaliteit 350 kinderen en 150 moeders die gedwongen achtergelaten werden in het voormalig Nederlands-Indië. De groep slachtoffers van falend beleid kregen de naam “vergeten kinderen en moeders”. Maar ze zijn nooit vergeten door de families hier in Nederland! Maar door de Nederlandse overheid die vergeten was dat de Staat der Nederlanden de Universele Rechten van de Mens en de Europese Verdrag van de Rechten vaan de Mens had ondertekend. Twee internationale verdragen waar de rechten van de mens werden toegevoegd in het Nederlandse politieke beleid. Maar ze vergaten dat de KNIL Ambonezen / veteranen hun mensenrecht op gezinshereniging uit te voeren. Het komt dan heel vreemd over bij ons als eerste en tweede generatie Molukkers dat de Nederlandse politiek zich inzet voor de duizenden tolken uit Afghanistan, want volgens de informatie waren er maar maximaal 300 tolken actief. Men kon ook nu nog de vergeten kinderen en vergeten moeders ophalen toch? In ieder geval over excuses en compensaties gesproken, Maluku4Maluku eist dat ook voor deze vergeten groep. Dit versterkt ons als Maluku4Maluku wanneer wij menen te concluderen dat ons doofpotdossier van de KNIL Ambonezen de oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland is, doorspekt met schendingen van mensenrechten.  Hoog tijd om met elkaar en in samenwerking met de landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen, Maluku4Maluku, schoon schip te maken als Nederlandse overheid. Zodat wij eindelijk na 71 jaar het kunnen afsluiten, de trauma zal nooit weggaan. Maar dan kunnen we het op een goede manier gaan verwerken. De open wonden moet helen, al zal dat tijd in beslag nemen. Maar dat geldt ook zeker voor de partner en kinderen van politie-veteraan John Röben

Veteraan M. Imlabla (vierde persoon van links) liet een dochter achter voor zes maanden want ze mocht niet mee naar Nederland. Na verhuizing? “Er is geen weg meer terug!”

Eper burgemeester weigert gesprek met ex-politieman John uit Zwolle ondanks traumatische gebeurtenis

Hij wil z’n hart luchten bij de burgemeester van Epe, maar krijgt geen uitnodiging voor een gesprek. Ex-politieman John Röben kreeg bij rellen op het Molukse barakkenkamp in Vaassen een tegel door z’n schedel en heeft sindsdien pijn en traumatische klachten. Nu Molukkers erkenning eisen voor het leed dat hun is aangedaan, wil Röben een luisterend oor. Burgemeester Tom Horn ziet de ‘toegevoegde waarde’ van een gesprek echter niet. 

Zwollenaar Röben, die zijn loopbaan afsloot in Apeldoorn, schetste in de Stentor wat hem in 1981 overkwam op het barakkenkamp, dat vijf jaar daarvoor met inzet van pantservoertuigen was ontruimd in wat volgens de Molukse organisatie Maluku4Maluku een ‘militaire operatie tegen onschuldige burgers’ was. Vanwege de Molukse spanningen was de politiebezetting met een man of twintig uitgebreid, vertelde Röben, en op patrouille werd met doorgeladen karabijnen gereden. Na een melding van een brandende auto ging hij daar met drie collega’s op af. Er werd een tegel door de ruit van de politiewagen gegooid. Die kraakte zijn schedel boven zijn linkeroog.

Je moest eens weten…

Nadat hij in de Stentor las hoe Molukkers excuses eisen van de gemeente Epe en zelfs financiële genoegdoening willen, besloot hij veertig jaar na dato voor het eerst zijn verhaal te doen. ,,Als ik hoor over het leed dat de Molukkers in Nederland is aangedaan, denk ik: je moet eens weten hoe ik heb geleden!’’

Uitgerekend de man die namens Maluku4Maluku eist dat Epe gedupeerde Molukkers excuses maakt voor de ‘militaire operatie’ in 1976, Leo Reawaruw, neemt het nu als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger voor Röben op. Mooi, vindt de oud-politieman, dat hem die steun juist vanuit de Molukse gemeenschap wordt geboden.

Gevoelens

Reawaruw bracht hem in contact met het Nationaal Veteranen Instituut en zocht ook contact met de gemeente Epe. Omdat die na het artikel in de Stentor niets van zich had laten horen, vroeg Reawaruw om een persoonlijk gesprek tussen Röben en burgemeester Horn, in zijn aanwezigheid. ,,Röben wenst bepaalde gevoelens uit te spreken, die hem al meer dan veertig jaar op zijn hart liggen’’, legde hij uit. ,,Ik vind persoonlijk dat dit moet lukken, uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid. Maar vooral uit oogpunt van menselijkheid.’’ 

 

Röben kreeg daarna een telefoontje van een ambtenaar. In het artikel had hij aangegeven dat als de gedupeerde Molukkers een financiële vergoeding willen, hij daar toch ook recht op heeft. Daar legde de ambtenaar tijdens het telefoongesprek de nadruk op, zegt Röben. ,,Ik krijg sowieso geen geld van de gemeente en een gesprek zou dus geen zin hebben…’’ De vraag waar het hem precies om te doen is, kreeg hij niet, vult zijn vrouw aan. Noch de vraag: ‘Hoe is het eigenlijk met je?’

Hij heeft er nooit mee te koop gelopen, zegt Röben, maar hij heeft vaak en veel pijn in zijn hoofd. ,,Ik kan daardoor bijvoorbeeld niet bukken, ben een lichamelijk wrak.’’ Nadat hij zijn verhaal alsnog in de krant deed, had hij van de korpschef van politie – zijn toenmalige werkgever – toch wel een reactie verwacht. ,,En zeker van de burgemeester.’’  

Gebruikelijke werkwijze

Via gemeentewoordvoerder Korstiaan van Vliet meldt Horn aan de Stentor dat het diens gebruikelijke werkwijze is eerst contact te zoeken over de beoogde context en insteek van het gesprek. Dat is nu ook gebeurd. ,,In dat prettige telefoongesprek is aangegeven dat wij als gemeente de gebeurtenis en de gevolgen daarvan betreuren’’, aldus Van Vliet, ,,maar ook is duidelijk gemaakt dat wij geen partij zijn om financiële compensatie, schadevergoeding of erkenning van te eisen.’’

,,Aangezien dat de aanleiding vormt voor een gesprek,’’ vervolgt hij, ,,is door ons als gemeente aangegeven dat een gesprek geen toegevoegde waarde biedt in dit proces. De heer Röben kan zich hiervoor wenden tot de politieorganisatie, zijn oud-werkgever.’’

 

Beetje raar

Zou het al tot een gesprek komen, zegt Röben, blijkt de gemeente het niet te zien zitten om Reawaruw daarbij te betrekken. Dat hij dat te horen kreeg, vindt hij wel een beetje raar. ,,Leo komt voor mij op en dat is goed. Als hij zegt dat we samen naar de burgemeester kunnen ga ik met hem mee. Ik wil dat gesprek nog best.’

MALUKU4MALUKU: kinderen van KNIL-Ambonezen / veteranen helpen politie-veteraan John Röben uit Zwolle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *