José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26) geeft haar visie op gezondheidszorg en (na)zorg veteranen, geüniformeerde beroepen en intensive-care personeel. Als kleinkind van twee veteranen, heeft ze hierover een visie geschreven daarom is ze ook ambassadrice van Maluku4Maluku. Bovendien had haar opa een zware vorm van PTSS. José Imlabla introduceerde “Gestaltvisie op Transgenerationeel Trauma” in haar vakgebied bij gezinnen van veteranen. José Imlabla is afgestudeerd en specialiste geworden als Gestalttherapeut. Je kunt op José stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen; José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26)!

Lees door tot helemaal onderaan, want dan leest u dat Maluku4Maluku met José Imlabla en frontman Leo Reawaruw ook in de coronacrisis nadenkt en opkomt voor belangen van alle veteranen.

Vooraankondiging Maluku4Maluku zal binnen het programma van VETERANEN RADIO MARATHON een aandeel leveren op 12.13.14 maart

Vergeet niet de petitie te ondertekenen voor Psst om onze veiligheid door defensie te garanderen, is een kwestie van naam en mailadres in te vullen! Klik op onderstaande woord Home:

Home

 

 

Gezondheidszorg

José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26) vindt dat het wanbeleid van Mark Rutte de Nederlandse gezondheidszorg naar de afgrond heeft gebracht. Jarenlange structurele bezuinigingen in de zorg hebben ertoe geleid dat ziekenhuizen gedwongen werden gesloten. Als gevolg hiervan kampt Nederland met een drastisch tekort aan intensive care bedden. In deze coronatijd wordt dit duidelijk zichtbaar. Om dit wanbeleid te verdoezelen, wordt er ongekend met miljarden euro’s aan steunpakketten gestrooid. Tegelijkertijd worden ongezonde noodmaatregelen getroffen die ons allen raken en die niet op wetenschappelijke basis zijn gefundeerd. Met als doel; zodat de intensive-care afdelingen niet overbelast raken. Het gevolg van deze jarenlange bezuinigingen leidde ook tot een ernstig tekort aan personeel in de gezondheidszorg. Vanwege de coronacrisis wordt de werkdruk en de werkbelasting nog eens opgevoerd. Wat de aanleiding is van het hoge ziekteverzuim onder het zorgpersoneel. De overbelasting op de intensive-care personeel in combinatie met het begeleiden van slachtoffers richting hun levenseinde, veroorzaakt mogelijk vormen van PTSS bij intensive-care personeel.

 

Zij dienen daarom ook meegenomen te worden binnen een soortgelijke “Veteran & Family Care Programma” oftewel Intensive-Care & Family Care Programma. Zelfs het leger moet nu bijspringen om het zorgprobleem op te lossen. De bescherming van het zorgpersoneel liet te wensen over. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes ontbraken voor het zorgend personeel. Een beloning in geld voor de functiewaardering blijft nog steeds uit. Slechts een eenmalig applaus als beloning. Rutte ging laconiek om met de corona uitbraak. Eerst was er de mondkapjes discussie. Wel mondkapjes, geen mondkapjes, nu verplicht mondkapjes. Onvoorbereid gingen we de winter in en plotsklap belandde Nederland in een tweede lockdown. Razendsnel werden voor miljoenen euro’s aan vaccins ingekocht. Dat Nederland als allerlaatste land in het moderne westen het vaccineren opstartte duidt op een wanbeleid. Het afslaan van de hulp van Defensie was in feite een grandioze fout die VWS heeft gemaakt. Want Defensie had bij de vaccinatie van de Mexicaanse griep al eerder bewezen de(logistieke) uitvoering uitstekend uit te voeren, dit dient men te erkennen. Zodat dit niet weer gebeurt. Omdat Defensie bij rampen en of pandemieën is getraind logistieke operaties goed uit te voeren.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365560-in-2009-zagen-we-vaccineren-als-militaire-operatie-we-waren-als-eerste-klaar.html

 

José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26) eist niet alleen een parlementaire enquête over het wanbeleid van de Corona aanpak. Maar, ze staat ook voor een beter beleid in de zorgsector van Nederland.

In 2018 kregen de KNIL Ambonezen oftewel de Molukse veteranen in Nederland in samenwerking met defensie en Maluku4Maluku eindelijk hun eerste reünie in Veteraneninstituut te Doorn
Standpunten José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26):
 • Veteranen: constructieve oplossing regelen voor een onderschat zorg probleem voor Nederlandse veteranen
 • Zorg: De gezondheidszorg is een primaire levensbehoefte waar een ieder recht op heeft. Dit mag niet financieel gemanaged worden. Geen verdere bezuinigingen op verzorgingshuizen en GGZ.
 • Jeugdzorg: Meer preventie werk voor GGZ jeugd.
 • Zorgverzekeraar: Minder macht naar zorgverzekeraars en zorgen voor passende zorg voor de mens.
 • Levensstijl: Ongezonde voeding meer belasten. En gezonde voeding en een gezondere levensstijl promoten.
 • Zorgpersoneel: Beter salaris voor zorgpersoneel als functiewaardering en zorgen voor een beter arbeidsklimaat om de zorgsector aantrekkelijker te maken. Uitbreiding van de basis capaciteit intensive care.
José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26) wil een constructieve oplossing voor een onderschat zorg probleem voor veteranen. Het aantal personen met PTSS(posttraumatische stressstoornis) is groter dan men vermoedt. Daarnaast is de groep zogeheten zorgmijders onder deze groep veteranen groter dan men denkt.
José Imlabla NR4 OPRECHT(Lijst 26) wil zich sterk maken voor het nakomen van de bijzondere zorgplicht voor veteranen zoals verwoord in de Veteranenwet. Dit willen we doen door:
 • Het invoeren van een pakket voor verslavingszorg zoals ook verwoord in de veteranen nota;
 • Een regeling te ontwerpen voor veteranen die in het buitenland wonen (10%) zodat hij/zij toch zorg kunnen ontvangen in Nederland en of daarbuiten, zoals ook verwoord in de veteranen nota;
 • Het invoeren van een actief programma voor zorgmijders zoals ook benoemd in welke ook in de veteranen nota;
 • Een nood-/crisisopvang te organiseren voor veteranen die op straat leven zoals ook in de veteranen nota tot uitdrukking komt;
 • Het ABP reglement wijzigen opdat ook veteranen na hun pensionering klachten kunnen melden die dienst gerelateerd zijn en daarbij geholpen worden, zonder langdurige juridische procedures;
 • Veteranen die niet als militair in het pensioenfonds zijn opgenomen alsnog registreren bij het ABP;
 • Een duidelijk meldpunt voor de eerste en de tweede Molukse en Indische generaties als het gaat om bijzondere zorgplicht. Campagne voor de eerste en tweede generatie opstarten om hen beter bekend te maken met de mogelijkheden van het Nederlandse Veteranen Instituut;
 • Keuringen bij het ABP uitbreiden door meer verzekeringsartsen aan te stellen. Keuringstermijnen aanhouden en komen tot een snellere medische eindtoestand;
 • De rechtsbijstand in de RVS procedure verhogen naar € 15.000,- is nu € 7.500,- en daarmee te laag om de kosten te dekken;
 • Veteranen die in de actieve dienst zijn en een alcohol of drugsverslaving krijgen waarbij het vermoeden is van uitzend-gerelateerde klachten die hieraan ten grondslag liggen in eerste aanleg niet aanbieden voor ontslag, echter eerst behandelen en re-integreren;
 • Aanstellen van een “nuldelijns”, welke minimaal hoofdofficier is en het werkveld van deze eenheden kent. Dit speciaal voor inlichtingen en Special Forces medewerkers vanwege de geheimhouding.

De artikelen in de veteranenwet ten aanzien van zorg en nazorg waar nodig aanvullen en toevoegen. Hieraan moet ook een gedegen invulling worden gegeven. Ook moet ervoor worden zorggedragen dat de uitvoering zorgvuldig gaat gebeuren.

José Imlabla vindt dat gebaseerd op de bijzondere nazorg als bedoeld in de veteranenwet is invulling geven aan een Veterans & Family care programma specifiek gericht op zorg en nazorg voor K.N.I.L.-Ambonezen. Dit Veterans & Family care programma kan worden beschouwd als een blauwdruk voor alle onderdelen binnen Defensie die zorg en nazorg nodig hebben. Maar, ook voor geüniformeerde beroepen en zorgpersoneel.

 • Een aparte hulplijn voor partners en tweede generatie (kinderen) van veteranen. Dit communiceren via de “checkpoint”.
 • In de “checkpoint” informatie voor het Family Care programma opnemen.
 • Een jaarlijkse brief gericht aan de partner en tweede generatie betreffende het Family Care programma opnemen.
Vooraankondiging Maluku4Maluku zal binnen het programma van VETERANEN RADIO MARATHON een aandeel leveren op 12.13.14 maart

De aandachtspunten hieruit zijn:

 

 • een sterke zorg coördinatie door nuldelijn en professionals is de “ruggengraat” van de gezondheidszorg en levert een belangrijke bijdrage om veteranen en hun familie in staat te stellen gezond te blijven;
 • een verbeterde toegang tot 1 loket van waaruit de zorg en voorzieningen kunnen worden aangevraagd;
 • aanbieden van specifieke zorg op maat. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het organiseren van ambulante hulp voor oudere veteranen met dienst gerelateerde klachten. Met name ook voor de groep die niet in het ABP zijn ingeschreven;
 • tot stand brengen van een concreet actieprogramma op (Veterans & Family care Programma) versterking van de zorg en voorzieningen voor K.N.I.L.-Ambonezen, Nederlandse veteranen en hun familie waarin de benodigde stappen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden worden geconcretiseerd.

 

 

 Avondklok voor veteranen met PTSS en buddy’s

Toen de avondklok in verband met de corona-crisis werd geïntroduceerd dat was op zaterdagavond 23 januari is de volgende tekst naar de top van defensie gegaan vanuit Maluku4Maluku. De tekst is geschreven door frontman Leo Reawaruw in overleg met ambassadrice José Imlabla:

Ik wilde het volgende onder uw aandacht brengen, Nederland heeft sinds vandaag een “avondklok”. Wij zijn met ons allen in een “stille oorlog beland met een onzichtbare vijand”! Iedereen moet zich houden aan de “avondklok” dat is een beslissing waar niet aan te tornen valt, daar ben ik het mee eens. Maar er worden uitzonderingen gemaakt voor bepaalde groepen, dat is helder.

Maar, vergeten we niet een speciale groep die daar ook op een of andere manier dient te vallen. Ik doel hier op de veteranen die aan welke vorm van PTSS lijden. Velen hebben het extra zwaar omdat Nederland met een onzichtbare vijand oorlog voert, maar veteranen zijn getraind om de vijand uit te schakelen voor het volk en vaderland. Dus knaagt het waarin wij allen zijn beland bij veteranen.

Een van de uitlaatkleppen die zij hebben is in een sport, maar dat kan sinds maanden ook niet meer. Veel van deze groep wandelen veelvuldig, en wanneer zij nu noodgedwongen in de avonduren worden  opgesloten voorzie ik problemen. Daarom vraag ik u als intermediair dit aan te kaarten bij de ministeries. Het opvangsysteem voor hulpverleners in welke vorm(buddy) richting veteranen komt ook door de “avondklok” in gevaar.

Mijn ambassadrice van Maluku4Maluku José Imlabla afgestudeerd Gestalttherapeut met specialisatie eerste en tweede naoorlogse generatie Molukkers oftewel veteranen, heeft terecht gewezen op het opvangsysteem die nu in gevaar komt.

Mogelijk kan er een plan bedacht worden, dat veteranen op vertoon van hun veteranenpas mogelijk met begeleider buiten mogen zijn/wandelen wanneer de “avondklok” ingaat.  De hulpverleners(buddy’s)kunnen via een werkgeversverklaring ontzien worden. Daarmee kan men alles simpel oplossen, het is maar een gedachte die José Imlabla en mijn persoon hebben bedacht.

 

José Imlabla

Gestalttherapeut  (Transgenerationeel trauma 1e en 2e generatie naoorlogse generatie Molukkers – Veteranen)
Ambassadrice Maluku4Maluku (Verantwoordelijk voor uitwerking plan Veteran Family Care Programma)

Leo Reawaruw

Frontman / Voorzitter Stichting Maluku4Maluku
Ambassadeur Nationaal Comité Veteranendag “Witte Anjerperkje”

 

 

Het resultaat?

 

De brief van Maluku4Maluku heeft wel geholpen voor veteranen in Nederland

Maluku4Maluku verwelkomt haar nieuwe ambassadeur Dirk-Jan Keijser: 

Maluku4Maluku verwelkomt nieuwe ambassadeur Dirk-Jan Keijser

 

Vergeet niet de petitie te ondertekenen voor Psst om onze veiligheid door defensie te garanderen, is een kwestie van naam en mailadres in te vullen! Klik op onderstaande woord Home:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *