Het jaar 2021 “70 jaar na militair dienstbevel voor KNIL Ambonezen” is bijna voorbij

Nog een paar weken. Dan gaan we weer in de herhaling, net zoals de afgelopen zogenaamde herdenkingsjaren die we om de vijf jaar hebben gehad de laatste jaren.  Herhaling is dat de aandacht van het KNIL Ambonezen doofpotdossier afglijdt naar een diepe winterslaap van en voor vijf jaar. Dit zag men ook in het jaar 2016 toen we in het jaar zaten van 65 jaar KNIL Ambonezen / “Molukkers in Nederland” herdachten. Er werden in dat jaar veel beloofd door Molukse organisaties en personen dat zij de aangedane pijn en leed van onze eerste generatie aan de kaak wilden stellen. Maluku4Maluku moet helaas concluderen dat in de jaren 2017 tot en met 2021 er geen enkele organisatie en of personen waren die continue en volhardend de oudste toeslagenaffaire het KNIL Ambonezen doofpotdossier aan de kaak heeft gesteld. Behalve? Maluku4Maluku ! Maar dit geldt ook voor het rapport die onder leiding van de NIOD Amsterdam uitkomt op 17 februari 2022 waarin onze (groot)vaders afgemaakt zullen gaan worden als “oorlogsmisdadigers”! Onze frontman Leo Reawaruw is één van de felste maar ook één van de weinige Molukse tegenstander daarvan, en al vanaf het jaar 2017!  Gelooft u het niet? Lees dan bijvoorbeeld het volgende(druk op gele regel):

https://www.ind45-50.org/open-brief-maluku4maluku

Binnen het onderzoek zijn verschillende Molukkers actief geweest, zij hebben zelfs aan vergaderingen meegedaan. Maar geen tegengeluid laat staan kritiek gegeven, raar maar waar! Ook waren en zijn er Molukse medestanders in het verhaal dat KNIL Ambonezen en al hun wapenbroeders “oorlogsmisdadigers” zijn. de volgende Molukse namen zijn bij ons in ieder geval bekend: Grace Tanamal, Sam Pormes, Rocky Tuhuteru, Henri Timisela, Ron Habiboe, Wim Manuhutu, Brenda Suitela, Phaidra Johannis, Geronimo Matulessy, Janoes Polnaya, Jefta Pattikawa, Anti Marijanan. Natuurlijk moeten we de Indonesiërs broer en zus Jim en Taihuttu meerekenen(die werden financieel gesteund door de Indonesische regering en leger met het maken van de film “De Oost” en het lesprogramma “De wereld van de Oost”).

Maar ook de adviseur van onder meer wijkvereniging Berkenoord 2 Fridus Steijlen beweert dat KNIL Ambonezen vluchtelingen en oorlogsmisdadigers zijn, maar ook beweert Fridus S. dat Molukse wijken moeten ophouden te bestaan.  Gelooft u ons niet? Kijk op onderstaande YouTube film, waarin onze frontman Fridus S stil krijgt over de militaire aanval op de laatste families die zich vastklampten aan de KNIL Ambonezen rechten.

 

Fridus S. is adviseur en vriend van onder andere: 1. Wijkvereniging Berkenoord via Jefta P. 2. Rocky Tuhuteru Stichting Pelita 3. Henri Timisela Moluks Museum.

 

Fridus S. lacht onze Molukse samenleving in Nederland uit, want wij laten het gewoon gebeuren. Durven wij deze Molukkers die menen ons te kunnen vertegenwoordigen, aan te spreken, of aan te pakken via het internet. Terwijl onze eerste generatie in hun graf worden beledigd, zij zich niet kunnen verdedigen! De laatsten van onze  eerste generatie gaan dit volgend jaar via de pers(ook televisie) meemaken. Maluku4Maluku zal niet stoppen om onze eerste generatie te verdedigen, de vraag is wat ga jij doen.

Moluks Museum moet Fridus Steijlen ontslaan!

In het jaar van 70 jaar is er nog iets goed naar voren gekomen, de waarheid is hard. Raar maar waar. Dat is dat de derde generatie duidelijk verschilt met onze eerste en tweede generatie, dat is ook begrijpelijk. Want zij zijn geboren in Nederland. Maar ook opgegroeid in Molukse wijken die binnen de Nederlandse maatschappij vallen. Niet zoals de barakken van de oude werk- en strafkampen die afgelegen waren qua ligging. Zij denken anders, niet iedereen maar wel een grote gedeelte van onze derde generatie. Respect nemen ze in hun mond, en andere uitingen. Maar hoe kan men verklaren dat ze onze frontman Leo Reawaruw niet eens aanspreken in al hun uitingen zonder onze termen “bung of oom” te gebruiken als aanspreektitel. Wanneer wij de 3e generatie ontmoeten in de winkelstraten? Bijna niemand groet de oudere generatie meer. Niet erg allemaal want dat is de huidige situatie en tijdsbeeld. Maar in al hun uitingen op met name Facebook profileren ze zich als zijnde “echte Molukker”.

Dat kunnen wij accepteren, maar dat men durft te liegen? Bewust de waarheid verzwijgen is ook een vorm van liegen. Bijvoorbeeld met opnames voor Een Vandaag met draaiende camera te misdragen, alsof men geen enkele Molukse opvoeding heeft gehad. Wie weet is dat ook nog gebeurd, geloof u ons niet? Kijk naar het volgende filmpje, nadat Een Vandag eigenlijk met Maluku4Maluku opnames zou maken bij het KNIL monument in Vaassen mislukte. Omdat er vuurwerk werd gegooid, vertelde Reawaruw laten we bij de kerk opnames gaan maken. Want bij een Molukse kerk, kan er niets gebeuren! Raar maar waar, kijk! Lees ook de beschrijving van het YouTube filmpje:

Meer dan dertig gemeenten werden aangeschreven in het jaar 2020, maar alles begon in Wierden voor het graf van veteraan Paliama. Kijk naar het verhaal op YouTube:

En ook keihard liegen aanhangers en bestuur van onder andere wijkvereniging Berkenoord 2 ( maar er zijn nog meer organisaties te noemen) in onze gemeenschap(tegen hun ouders en familie) en in de pers. Zodat er nepnieuws verspreid wordt is onacceptabel. Want door nepnieuws is de oudste toeslagenaffaire van Nederland doorspekt met schendingen van mensenrechten jarenlang in de doofpot beland en gebleven. Maar een eenmansleger haalde het KNIL Ambonezen doofpotdossier naar boven, en de eenmansleger is uitgegroeid tot de enige landelijke Molukse volksbeweging in Nederland. Maluku4Maluku is uitgegroeid tot de stem van de tot nu toe zwijgende meerderheid. 

Waarom kwam “groep Pattimukaij in kamp Vaassen” in opstand? Luister naar Reawaruw via Een Vandaag radio nu op YouTube:

Maluku4Maluku zal optreden als de belangenbehartiger in hoofdstukken binnen het KNIL Ambonezen dossier, die men uit het daglicht heeft gehouden. Ook moesten deze hoofdtukken gesloten blijven, men dacht dat het afgesloten was. Maar helaas, want hoe kan men onrecht laten rusten! Of zich daarin berusten. Daarom is de laatste maand van 70 jaar KNIL Ambonezen de aandacht gericht op de gemeente Epe. Het wordt eindelijk tijd dat we gaan beoordelen wie “djual bangsa” was en is in Kamp / Wijk Vaassen. Maluku4Maluku praat niet over Berkenoord 2 want die term is voor iedereen die daar woont, van Nederlander en of Surinamer of een vluchteling met een verblijfstatus. Maluku4Maluku richt zich op de KNIL Ambonezen met hun strijd van behoud van KNIL rechten uit Vaassen, deze groep stond bekend als de groep Pattimukaij ! Zij streden voor KNIL rechten, nu zo men dat onder de veteranenwet doen. Want de KNIL Ambonezen zijn Nederlandse veteranen, deze erkenning werd door niemand anders na 66 jaar binnengesleept. U kent zijn naam?  Daar is het plan van “bijzondere status KNIL Ambonezen graven” op gebaseerd, en onze frontman Reawaruw heeft vorig jaar 30 gemeenten aangeschreven, zo is alles gaan rollen. Dit in het licht van 75 jaar Vrijheid in Nederland ten aanzien van de oorlog met Duitsland en Japan, en de KNIL Ambonezen hebben daar een groot aandeel in gehad. Getuige de brief van koningin Wilhelmina die Leo Reawaruw tien jaar geleden op het internet heeft gezet. Voor velen totaal onbekend, en tegenwoordig veelvuldig ingezet tijdens speeches.

Maluku4Maluku zal de samenwerking met Wybren van Haga van de politiek partij Belang van Nederland uitbreiden in 2022. Luister en kijk naar uitspraak van Wybren van Haga in de Tweede Kamer:

Onderstaande tekst is te vinden op de website van De Stentor en Algemeen Dagblad, werd geschreven door G. Leeflang donderdag 2 december te lezen in de krant De Stentor

Apeldoorn wil Molukse KNIL-militairen gratis grafrecht geven als blijk van erkenning

Wethouder Wim Willems heeft de stichting Maluku4Maluku laten weten dit gebaar te willen maken, nadat er meermalen contact is geweest tussen de Molukse gemeenschap en de gemeente. De gemeenteraad wordt begin volgend jaar eerst nog wel geconsulteerd over het beleid rond begraafplaatsen. Het overnemen van de grafrechten volgt op het gebaar dat burgemeester Ton Heerts eerder dit jaar maakte. Hij zette zijn handtekening onder een brief waarmee een groot aantal burgemeesters het kabinet opriep om te erkennen dat ‘de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten, tot op de dag van vandaag.

Op transport

De Molukse gemeenschap herdenkt dit jaar dat bijna 13.000 KNIL-Ambonezen op transport werden gesteld naar Nederland. Op 21 maart was het precies zeventig jaar geleden dat het eerste schip met Molukkers aankwam in Nederland. Als vertegenwoordiger van de eerste en tweede generatie Molukkers maakt Maluku4Maluku zich sterk voor een bijzondere status van de graven van de veteranen en hun echtgenotes. Wierden kende die vorig jaar als eerste gemeente toe. Die status voorkomt dat graven in de toekomst worden geruimd en stelt de nabestaanden vrij van grafrechten.

 

Apeldoorn telt dertig graven van voormalige KNIL-strijders. Veelal betreft het mensen die waren ondergebracht in het barakkenkamp dat in 1958 werd gebouwd in Vaassen en in gebruik was tot het op 14 oktober 1976 met inzet van pantservoertuigen werd ontruimd. In Vaassen zelf liggen op de begraafplaatsen 91 Molukkers begraven die hebben gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Ook daar is aan de gemeente gevraagd om gratis eeuwig grafrecht te verlenen. De gemeenteraad van Epe gaf burgemeester en wethouders in september te kennen dat dit nog voor de verkiezingen geregeld moet zijn.

Zeer gecharmeerd

Apeldoornse Molukkers hadden al meermalen over de status van de graven gesproken. Door tussenkomst van Maluku4Maluku is dat in een stroomversnelling gekomen. ,,Wethouder Wim Willems gaf aan er zeer gecharmeerd van te zijn’’, zegt frontman Leo Reawaruw. ,,We hebben aangegeven dat het mooi zou zijn om dit te regelen in het jaar dat het zeventig jaar geleden is dat de KNIL-Ambonezen naar Nederland kwamen. Dit zal met terugwerkende kracht worden geregeld.’’ De graflijst is besproken met de gemeente. De gemeente Apeldoorn bevestigt die lezing. ,,Het college staat hier positief tegenover’’, zegt woordvoerder Roel van Vemde. We onderzoeken nu hoe we het overnemen van deze grafrechten het best kunnen realiseren. En uit welke middelen we dat gaan bekostigen. Dit loopt gelijk met aanpassingen in ons beleid rond begraafplaatsen. Het college zal zich in januari hierover buigen, waarna de gemeenteraad in februari of maart wordt geconsulteerd.’

Een jaar verder ….

Nieuwsbericht loopt nog door na de volgende foto:

Mededeling: Het is niet zo dat wanneer een gemeente beslist dat de graven van de KNIL Ambonezen en hun partners (plus Kindersterfte in de barakken) een bijzondere status krijgt. Dat het automatisch geregeld is, men moet zich wel aanmelden. Want de familie van de nabestaanden moeten alles goedkeuren, geen aanmelding gaat betekenen dat er wel grafrechten betaald moeten worden in de toekomst. Aanmelden kan nog steeds via de volgende formulier:

Brief&AanmeldingBijzondereStatusGraven

De gemeente Almelo gaat met Maluku4Maluku de aanmeldprocedure afronden, oproep aan de nabestaanden van onze eerste generatie die op de begraafplaatsen in de gemeente Almelo om zich zo spoedig mogelijk aan te melden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *