Laatste bericht

Nieuws

Zo blijft volgens hem de behandeling van de Molukse militairen, die in 1951 ‘tijdelijk’ naar Nederland kwamen, buiten beeld.

Krantenartikel van Asing Walthaus voor de Leeuwarder Courant 16-02-2022 Indiëgangers cynisch over onderzoek Veteranen en betrokkenen hebben weinig vertrouwen in het grote onderzoek naar Indonesië, waar morgen de resultaten van bekend worden. ,,Ik bliuw de hiele dei op bêd.’ (Ik blijf de hele dag op bed) De na-oorlogse geschiedenis van Nederland en Indonesië is een […]

Frontman Maluku4Maluku de belangenbehartiger: “Leo komt voor mij op en dat is goed.”

Het falend beleid van de Nederlandse overheden zie je samenkomen in het Ambonezen-dossier van onder ander kamp Vaassen. Militairen en politiemensen en of hulpverleners die in lichamelijke en of geestelijke problemen komen als gevolg van het uitvoeren van hun opdrachten en of werkzaamheden. Worden niet goed begeleid en of opgevangen, laat staan dat er sympathie […]

Onze eerste generatie had geen internet konden voorgelogen worden, maar hoe zit het met ons in de 21e eeuw.

Onze eerste generatie moest blind vertrouwen hebben in hun zogenaamde leiders, er waren geen andere bronnen(vooral geen internet) om alles te controleren of de waarheid werd gesproken. Wij als kinderen en of kleinkinderen van de KNIL Ambonezen kunnen wel alles redelijk goed in kaart brengen met behulp van het internet. Toch zijn er veel Molukkers […]

Maluku4Maluku: “Gemeente Apeldoorn of gemeente Epe een wereld van verschil!”

Apeldoorn en Vaassen maar 13 kilometer verschil! Morgenavond is er via een online verbinding te zien hoe gemeente Apeldoorn de bijzondere status van de KNIL Ambonezen(echtparen) gaat inrichten binnen hun gemeentebeleid. Dit is tot stand gekomen door drie vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Apeldoorn, in samenwerking met Maluku4Maluku frontman Leo Reawaruw.  Maluku4Maluku is bij […]

KNIL AMBONEZEN ERFGOED: Hij wil alleen elke zondag zijn geloof belijden in de Molukse kerk van zijn ouders.

Wanneer Maluku4Maluku in het jaar 2020 niet was opgestaan? Was het graf van het dominee’s echtpaar geruimd! Is iedereen dit vergeten? Luister gratis naar de eerste podcast van Maluku4Maluku via https://anchor.fm/dashboard/episode/e1d5nrq MALUKU4MALUKU STRIJDT VOOR BEHOUD MOLUKSE KERK CULEMBORG – De frontman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw, strijdt met medestanders uit Culemborg voor het behoud van de ‘Molukse buurt’ […]

Maluku4Maluku is trots! Frontman en ambassadeur Reawaruw geeft presentatie tijdens Gemeentelijke Inspiratiebijeenkomst 2022

De frontman van Maluku4Maluku zal tijdens de Gemeentelijke Inspiratiebijeenkomst op donderdag 3 februari aanwezig zijn, en bestuurders en of ambtenaren van de Nederlandse gemeenten toespreken via een vraaggesprek. Leo Reawaruw is tevens ambassadeur voor het Nationaal Comité Veteranendag op het gebied van de zogeheten “Witte Anjerperk”. Reawaruw geeft het meestal de benaming van een bloemenereveld […]

R.I.P. Joyce Pupella / Letselschadevergoedingen vanuit Den Haag, of de weg naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens Straatsburg via Brussel

Zaterdag 29 januari staat in het teken van  verjaardagen en afscheid van een Molukse muzikale icoon! Op de geboortedag van onze Molukse muzikale rolmodel Jimi Bellmartin, waar wij vorig jaar afscheid van hebben moeten nemen. Komt het bericht binnen vanuit Indonesië dat een andere muzikale Molukse icoon is overleden, Joyce Pupella. De overeenkomsten zijn treffend want […]

Open brief aan Kaidel en Ritsema de eerste Nederlandse voorzitter van een Molukse wijkraad

Alle informatie en ook nieuwsberichten zijn te lezen in drie talen, u dient dan onze website te openen via een laptop en of pc of tablet. Aan de rechterkant ziet u dan het woord Translate en een Nederlandse vlag. Daar kunt u twee andere talen selecteren. Dit nieuwsbericht is ook te beluisteren via: https://anchor.fm/dashboard/episode/e1d5nrq Maluku4Maluku […]

Maluku4Maluku stoomt ook in 2022 door, op naar Hoogkerk-Groningen en…….!

KNIL-graven krijgen bijzondere status De graven van Culemborgse KNIL-Ambonezen krijgen een bijzondere status. Leo Reawaruw van Maluku4Maluku heeft geijverd voor deze erkenning. CULEMBORG • De gemeente Culemborg vindt het belangrijk dat de KNIL-militairen op de Culemborgse begraafplaats eer wordt bewezen. Daarom geeft de gemeente de KNIL-graven een bijzondere status. Dat betekent dat de gemeente de […]

Maluku4Maluku zijn partners van Federatie Indische Nederlanders! Theodoor Holman: Rijksmuseum schrapt ‘Bersiap’: ik vind het walgelijk

De landelijke belangenbehartiger, Maluku4Maluku, van de KNIL Ambonezen en hun thuisfront zoals staat omschreven in de Nederlandse veteranenwet, is al vanaf het jaar 2017 bezig zich te verzetten tegen het feit dat onze vaders en hun wapenbroeders de stempel gaan krijgen als “oorlogsmisdadigers”! Met name onze frontman van de landelijke belangenbehartiger KNIL Ambonezen heeft vanaf […]

MALUKU4MALUKU: kinderen van KNIL-Ambonezen / veteranen helpen politie-veteraan John Röben uit Zwolle

Dat Molukkers geld willen van Epe, valt politieman John uit Zwolle zwaar: ‘Je moet eens weten hoe ik heb geleden’ Artikel van Gep Leeflang voor krant “De Stentor” ook te vinden online via www.ad.nl https://www.destentor.nl/veluwe/dat-molukkers-geld-willen-van-epe-valt-politieman-john-uit-zwolle-zwaar-je-moet-eens-weten-hoe-ik-heb-geleden~a2fbc1ae/ Dit artikel wordt hier gepubliceerd omdat men dit via de vertaalbutton aan de rechterzijde de tekst kan vertalen in het […]